ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Artykuły --> Ziemia Kwidzyńska

Spis ilustracji1. Mapa Niziny Kwidzyńskiej i Niziny Walichnowskiej (oprac. M. Prarat)2. Nizina Kwidzyńska na pocz. XIX w. (L. Schroetter, Historisch..., section XV)3. Śluza w miejscowości Rybaki powstała w 1896 r. (fot. M. Prarat, 2009)4. Fragment Niziny Kwidzyńskiej z miejscowościami zasiedlonymi w pierwszym etapie kolonizacji z 2 poł. XVI w. (Topographische Karte, Neuenburg, 1909 r.)5. Fragment Niziny Kwidzyńskiej z miejscowościami zasiedlonymi w drugim etapie kolonizacji z XVIII w. (Topographische Karte, Rehhof, 1913 r.)6. Fragment Niziny Kwidzyńskiej. Wieś Bronisławowo z bardzo regularnym układem siedlisk i rowów odwadniających. (Topographische Karte, Neuenburg, 1909 r.)7. Fragment Niziny Kwidzyńskiej. Wieś Rudniki z nieregularnym rozmieszczeniem siedlisk. Widoczny układ zagrody z obejściem. (Topographische Karte, Rehhof, 1913 r.)8. Trzy typy zespolonych zagród żuławskich mieszczących pod jednym dachem część mieszkalną, gospodarczą i stodołę. Zagroda liniowa, kątowa i krzyżowa. (O. Kloeppel, il.74, s. 179.)9. Janowo. Nieistniejąca zagroda kątowa. (W. Łęga, il. 20, s. 33)10. Kaniczki 4, 1 ćw. XIX w. Zagroda liniowa z podcieniową wystawką. (fot. M. Prarat, 2008)11. Kaniczki 4, 1 ćw. XIX w. Układ zagrody wraz ze zmianami zaszłymi w XIX w. Oznaczenia: 1-część mieszkalna, 2-obora, 3-stodoła, 4-izba starków, 5-gnojownik, 6-ogród kwietno-warzywny, 7-sad, 8-pole, 9-suszarnia tytoniu. (oprac. M. Prarat)12. Kaniczki 4, 1 ćw. XIX w. Zagroda liniowa z podcieniową wystawką. (H. Wernicke, Bauernhauser..., il. 2)13. Kaniczki 4, 1 ćw. XIX w. Zagroda liniowa z podcieniową wystawką. (H. Wernicke, Bauernhauser..., il. 3)14. Mątowskie Pastwiska 30, 1779 r.,1827 r. Zagroda kątowa z izbą starków i domem dla robotników. Układ zagrody wraz ze zmianami zaszłymi w XIX w. Oznaczenia: 1-część mieszkalna, 2-obora, 3-stodoła, 4-izba starków, 5-gnojownik, 6-ogród kwietno-warzywny, 7-sad, 8-pole, 9-suszarnia tytoniu. (oprac. M. Prarat)15. Mątowskie Pastwiska 30, dom dla robotników z 1827 r. (MET, sygn. sygn. II-197-82)16. Zagroda kątowa z domem dla robotników. Żuławy Wiślane. Marienburg - Archiv Hamburg.17. Bronisławowo 10, 1847. Układ zagrody rozproszonej. Oznaczenia: 1-część mieszkalna, 2-obora, 3-stodoła, 4-izba starków, 5-gnojownik, 6-ogród kwietno-warzywny, 7-sad, 8-pole, 9-suszarnia tytoniu. (oprac. M. Prarat)18. Wieś Bronisławowo. Zagroda rozproszona z suszarnią tytoni. (fot. M. Prarat, 2009)19. Zestawienie rzutów przyziemia części mieszkalnych na przestrzeni wieków. Oznaczenia: a) Mątowskie Pastwiska 30, b) Zwanzigerweide, c) Kaniczki 4, d) Janowo, e) jarzębina 12, e) Wielkie Nebrowo 24; S - sień, I - izba, Kch - kuchnia, K - komora, CzK - czarna kuchnia.20. Zagroda Edigera z Zwanzigerweide. Rzut przyziemia. (Schmid B., Kreis Stuhm, il.92, s. 326)21. Zagroda Wielkie Nebrowo 24. (fot. M. Prarat, 2008)22. Mątowskie Pastwiska 30, dom dla robotników z 1827 r. Rzut przyziemia. (oprac. M. Prarat)23. Zagroda kątowa Mątowskie Pastwiska 30. Widok od strony drogi. (Heimat zwischen Weichsel..., s. 282)24. Zagroda kątowa Mątowskie Pastwiska 30. Widok od strony drogi. (Schmid B., Kreis Stuhm, il. 97, s. 325)25. Zagroda kątowa Mątowskie Pastwiska 30. Widok od strony pola. (Schmid B., Kreis Stuhm, il. 96, s. 324)26. Zagroda krzyżowa Lietza ze wsi Mątowskie Pastwiska z izbą starków przy ścianie szczytowej. (Schmid B., Kreis Stuhm, il. 101, s. 327)27. Zagroda krzyżowa Lietza ze wsi Mątowskie Pastwiska. Rysunek od strony pola. (Schmid B., Kreis Stuhm, il. 103, s. 328)28. Jarzębina 12. Pierwotnie zagroda posiadała układ kątowy. (fot. M. Prarat, 2009)29. Zagroda Barcice 20. Część mieszkalna zagrody o pierwotnym układzie kątowym. (fot. M. Prarat, 2008)30. Zagroda Barcice 20. Stodołą zagrody o pierwotnym układzie kątowym. (fot. M. Prarat, 2008)31. Kaniczki 4, 1 ćw. XIX w. Podcieniowa wystawka wsparta na czterech słupach. (fot. M. Prarat, 2008)32. Nieistniejąca zagroda z podcieniową wystawką gospodarza Sidau ze wsi Wiśliny.( H. Wernicke, Bauernhauser..., il. 4)33. Nieistniejąca zagroda z podcieniową wystawką gospodarza Sidau ze wsi Wiśliny. Fragment wystawki ze słupem. (H. Wernicke, Bauernhauser..., il. 5)34. Nieistniejąca zagroda z podcieniowa wystawką gospodarza Steege ze wsi Wiśliny. (H. Wernicke, Bauernhauser..., il. 1)35. Nieistniejąca zagroda z podcieniowa wystawką gospodarza Nehring ze wsi Olszanica. (H. Wernicke, Bauernhauser..., il. 7)36. Nieistniejąca zagroda z podcieniowa wystawką gospodarza Porgan ze wsi Olszanica. (H. Wernicke, Bauernhauser..., il. 6)37. Nieistniejąca zagroda z podcieniowa wystawką gospodarza Schulza ze wsi Pastwa. (H. Wernicke, Bauernhauser..., il. 8)38. Schematyczne zestawienie form elewacji wystawek na Nizinie Kwidzyńskiej. (oprac. M. Prarat)39. Zagroda murowa z podcieniem wgłębnym ze wsi Wiśliny. (H. Wernicke, Bauernhauser..., il. 9)40. Zagroda Rudniki 26 z 1903 r. (fot. M. Prarat, 2008)41. Zagroda Międzyłęż 34 z k. XIX w. (fot. M. Prarat, 2009)42. Zagroda Międzyłęż 30 z k. XIX w. (fot. M. Prarat, 2009)43. Zagroda Mątowskie Pastwiska 30 z 1779 r. z izbą starków w ścianie szczytowej. ((Heimat zwischen Weichsel..., s. 283)44. Zagroda Mątowskie Pastwiska 30 z 1779 r. z izbą starków w ścianie szczytowej. Widoczne wiązary izby starków z k. XVIII w. oraz ściany wzdłużnej wymienionej na pocz. XX w. (fot. M. Prarat, 2008)45. Mątowskie Pastwiska 30. Dom dla robotników z 1827 r. Widoczne tyble w ścianie wieńcowej. (fot. M. Prarat, 2008)46. Zagroda Mątowskie Pastwiska 30 z 1779 r. Podłoga sieni częściowo ceglana i drewniana. (fot. MET, sygn. I-555-92)47. Zagroda Kaniczki 4 z pocz. XIX w. Podłoga sieni z ozdobnych płytek ceramicznych. (fot. M. Prarat, 2008)48. Mątowskie Pastwiska 30. Dom dla robotników z 1827 r. Widoczne deski podłogi nabijane drewnianymi kołkami. (fot. M. Prarat, 2008)49. Zestawienie połączeń krokwi z belkami wiązarowymi na przestrzeni wieków. (oprac. M. Prarat)50. Mątowskie Pastwiska 30. Dom dla robotników z 1827 r. Osadzenie krokwi w oczepie i belce wiązarowej. Aksonometria. (oprac. M. Prarat)51. Mątowskie Pastwiska 30. Dom dla robotników z 1827 r. Osadzenie oczepu i belki wiązarowej. Narożnik. Aksonometria. (oprac. M. Prarat)52. Kaniczki 4, 1 ćw. XIX w. a) pierwotny wiązar dwujętkowy, b) wiązar wzmocniony ramą stolcową i wieszakiem w k. XIX w. (oprac. M. Prarat)53. Mątowskie Pastwiska 30. Dom dla robotników z 1827 r. Przekrój poprzeczny. (oprac. M. Prarat)54. Wykończenie kalenicy w dachach na Nizinie Kwidzyńskiej. (W. Łęga, il. 32, s.38)55. Zagroda Mątowskie Pastwiska 30 z 1779 r. Czarna kuchnia wykonan z kamienia polnego i komin butelkowy - sztagowy. (oprac. M. Prarat)56. Zagroda Mątowskie Pastwiska 30 z 1779 r. Komin sztagowy. (fot. M. Prarat, 2008)57. Zagroda Mątowskie Pastwiska 30 z 1779 r. Drzwi wejściowe deskowo-szpungowe. (sygn.I-512-92)58. Zagroda gospodarza Franza z Zwanzigerweide. (Schmid B., Kreis Stuhm, il. 98, s. 325)59. Zagroda Bronisławowo 10 z 1847 r. Drzwi ramowo-płycinowe o dekorowanych płycinach. (fot. M. Prarat, 2008)60. Zagroda Mątowskie Pastwiska 30 z 1779 r. Oryginalne okna ościeżnicowe szklone w ołowiu. (MET, sygn. I-513-92)61. Zagroda Mątowskie Pastwiska 30 z 1779 r. Oryginalne okna ościeżnicowe z okiennicą deskowo-szpungową zamykaną od dołu. (MET, sygn. I-554-92)62. Zagroda Mątowskie Pastwiska 30 z 1779 r. Okna ościeżnicowe z ozdobnymi zawiasami, szklone na kit. (MET, sygn. I-520-92)63. Zagroda Mątowskie Pastwiska 30 z 1779 r. Okna ościeżnicowe z okiennicami deskowo-szpungowymi. (MET, sygn.I-518-92)64. Bronisławowo 10. 1847 r. Okno ościeżnicowe z krzyżem okiennym i okiennicami ramowo-płycinowymi. (fot. M. Prarat, 2008)65. Lipianki 1, k. XIX w. Okno ościeżnicowe z krzyżem okiennym. Nadokiennik w formie ażurowo wyciętej listwy. (fot. M. Prarat, 2008)66. Zestawienie pazdurów na Nizinie Kwidzyńskiej wg. W. Łęgi. (W. Łęga, il. 33, s. 39)67. Zagroda Mątowskie Pastwiska 30 z 1779 r. Inskrypcja nadproża drzwi wejściowych. (fot. M. Prarat, 2008)68. Zagroda Bronisławowo 10 z 1830 r. Inskrypcja nadproża drzwi wejściowych. (fot. M. Prarat, 2008)69. Zagroda Mątowskie Pastwiska 30. Dom dla robotników z 1827 r. Data powstania w nadprożu drzwi wejściowych. (fot. M. Prarat, 2008)70. Zagroda Mątowskie Pastwiska 30 z 1779 r. Rzut przyziemia. (oprac. M. Prarat na podstawie Mątowskie Pastwiska 30, KEZAIB)71. Zagroda Mątowskie Pastwiska 30 z 1779 r. Aksonometryczny rysunek z rekonstrukcją szkieletowej stodoły i elementów drewnianej obory. (oprac. M. Prarat)72. Wypełnienie przestrzeni konstrukcji szkieletowej sąsieka stodoły na Nizinie Kwidzyńskiej wg. W. Łęgi. (W. Łęga, il. 40, s. 42)73. Schemat wiązara szkieletowej stodoły; a) Mątowskie Pastwiska 30, b) Barcice 20. (oprac. M. Prarat)74. Okrągła Łąka, płot laskowy. (fot. M. Prarat, 2008)75. Rodzaje płotów wg. W. Łęgi. (W. Łęga, il. 45, s. 45)76. Murowana zagroda z podcieniem wgłębnym ze wsi Ryjewo. (H. Wernicke, Bauernhauser..., il. 10)77. Rodzaj żurawi wg. W. Łęgi. (W. Łęga, il. 43, s. 43)78. Pompa żeliwna w oborze zagrody Mątowskie Pastwiska 30. (MET, sygn. I- 563-92)79. Przekrój piwniczki ze wsi Janowo wg. W. Łegi. (W. Łęga, il. 38, s. 41)80. Schronisko dla pastucha z terenu Niziny Kwidzyńskiej wg. W. Łęgi (W. Łęga, il. 42, s. 42)

Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl