ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Artykuły --> Mazowsze

Budynki gospodarcze - chlew

Hodowla trzody chlewnej przez Holendrów nie była rozwinięta na dużą skalę. W gospodarstwie na handel trzymane były głównie krowy i konie, natomiast świnie hodowano praktycznie jedynie na własne potrzeby. Dlatego też nie budowano dla nich oddzielnych budynków. Zarówno krowy, konie, jak i świnie trzymane były razem w części gospodarczej budynku, przylegającej do części mieszkalnej. Choć od tej zasady również zdarzają się wyjątki. Dotyczą one gospodarstw typu polskiego, gdzie dom mieszkalny budowany był oddzielnie od budynków gospodarczych, a całe siedlisko, na planie kwadratu lub prostokąta, składało się z kilku zabudowań. Bardzo ciekawy przykład obiektu gospodarczego napotkać było można do niedawna wWilkowie nadWisłą nr 16, gdzie w zagrodzie typu polskiego, łamiącej wiele zasad organizacji holenderskiego siedliska, występowały dwa budynki powstałe w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Choć posadowione były zgodnie z prawidłami na sztucznie usypanym podwyższeniu, to ich położenie w stosunku do nurtu rzeki było odwrócone. W dole nurtu, szczytem do rzeki zbudowany był niewielki dom, natomiast w kierunku góry nurtu, postawiona kalenicą do rzeki, a szczytem do domu zbudowana była podpiwniczona chlewo-stodoła, nakryta wspólnym, dwuspadowym, krokwiowo-jętkowym dachem, o dwojakiego rodzaju konstrukcji ścian - wieńcowym chlewie wykonanym z sosnowych tartych bali oraz słupowo-ryglowej stodoły o konstrukcji takiej samej jak stodoły opisywane wyżej.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl