ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Artykuły --> Mazowsze

Układ katalogu

Katalog zabytków opracowany został w układzie alfabetycznym. Jego kompozycja podporządkowana jest podstawowemu celowi zamierzenia-udokumentowaniu i zewidencjonowaniu ginącego dziedzictwa materialnego stworzonego rękami osadników holenderskich, podporządkowujących sobie nieużytkowane tereny zalewowe Mazowsza, położone wzdłuż cieków wodnych, tj.:

- wiejskich osad,

- zagród,

- budynków - zarówno mieszkalnych, jak i gospodarczych,

- zborów,

- cmentarzy.

Dlatego też niezwykle istotnym elementem prac były objazdy terenowe, prowadzone w celu:

- weryfikacji zasięgu osadnictwa holenderskiego-określenia i opisania wsi objętych kolonizacją holenderską,

- udokumentowania wszystkich obiektów, które do tej pory nie znalazły się w ewidencji,

- zweryfikowania informacji dotyczących obiektów już udokumentowanych,

- wykonania aktualnej dokumentacji fotograficznej i pomiarowej najcenniejszych a jednocześnie najbardziej reprezentatywnych obiektów.

Założeniem objazdów było stworzenie na podstawie literatury, podstawowych kwerend archiwalnych oraz istniejących opracowań dokumentacyjnych (tzw. białych kart) bazy danych - listy wszystkich obiektów wraz z podstawową informacją o nich (rozszerzaną i aktualizowaną w miarę postępu badań), zawierającą nazwę obiektu, przynależność administracyjną, numer rejestru zabytków (dla obiektów wpisanych do rejestru), spis dokumentacji konserwatorskiej oraz informacje o istniejącej karcie dokumentacyjnej.

Celem projektu było również zebranie do tej pory rozproszonych zarówno w literaturze, jak i archiwach podstawowych informacji dotyczących obiektów na terenie Mazowsza. Wykonana została również kwerenda bibliograficzna, dotycząca problematyki osadnictwa holenderskiego nie tylko na Mazowszu, ale i w Polsce.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl