POLISH VERSIONHome | Introduction | Download e-book | Conference 2001 | Special thanks | The note of law | Contact
Articles: Poland | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartowicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Articles --> Mazowsze

List of abbreviations

 • AGAD - Archiwum Główne Akt Dawnych (Main Office of Public Records),

 • APW - Państwowe Archiwum Wojewódzkie w Płocku (Provincial Archives in Płock),

 • ASK - Archiwum Skarbu Koronnego (Royal Treasury Archive),

 • BK - "Biała karta" (white card) - historical monument record card in collections of KOBiDZ, Warszawa,

 • cz. - część (part),

 • gm. - gmina (district),

 • Informator - Informator adresowy miast i gmin wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (List of addresses in towns and districts of the Republic of Poland), Warszawa 1948

 • KOBiDZ - Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (National Center for Historical Monuments Research and Cataloguing),

 • KZSP - Katalog zabytków sztuki w Polsce (Catalogue of Polish Art), vol. X, b. 10, Warszawa 1987

 • Lustracja - Lustracja woj. rawskiego 1789 (Survey of Rawski Province, 1789), ed. Z. Kędzierska, Wrocław 1971

 • Łaski - J. Łaski, Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, ed. J. Łukowski, vol. II, Gniezno 1881,

 • m. - miasto (town),

 • Mapa Chrzanowskiego - Karta dawnej Polski z przyległymi okolicami krajów sąsiednich (Map of former Poland with adjoining areas of neighboring countries) ed. W. Chrzanowski 1848, Paryż 1859, 1:300 000

 • Mapa Gilly - Special Karte von Südpreussen... vom Gilly, 1802-1803, 1:150 000, Berlin

 • Mapa Gilly-Crona - Mapa Prus Południowych (Map of Eastern Prussia), ed. D. Gilly-Cron, pub. 1793-1796, 1:50 000

 • Mapa Kwatermistrzostwa - Topograficzna Karta Królestwa Polskiego (Topographic Map of the Kingdom of Poland), 1:126 000, prepared by

 • Kwatermistrzostwo Generalne Królestwa Polskiego (Quartermaster's Department of the Kingdom of Poland) in several stages (eastern and central Mazowsze from 1822 to 1830) completed and published in 1843 r. by the Russian authorities,

 • Mapa Perthéesa - Mapa Karola de Perthéesa from two last decades of the 18th century scale - 1:225 000 (1784 - Map of Płocki province with Ziemia Dobrzyńska; 1792 - Map of Rawski province; 1794 - Map of Warsaw surroundings),

 • ok. - około (circa),

 • pow. - powiat (second level of local government administration in Poland),

 • SG - Mapa Sztabu Generalnego (Map of the General Staff) scale - 1:100 000 from 1951,

 • SGKP - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (Geographic Dictionary of the Kingdom of Poland and Other Slavic Countries) vol. I-XV, Warszawa 1880-1902,

 • Skorowidz - Skorowidz miejscowości RP (Index of Towns of the Republic of Poland), Warszawa, 1925,

 • Tabella - Tabella miast, wsi i osad Królestwa Polskiego (List of Villages and Settlements of the Kingdom of Poland), vol. I-II, Warszawa 1827,

 • Taryfa - AGAD, ASK, book 184, Taryfa Dymów 1790, excerpts of prof. Karol Buczek, before1949, in collections of the IHPAN,

 • WIG - Mapa taktyczna Wojskowego Instytutu Geograficznego (Strategic Map of the Military Geographic Institute) scale -1:100 000 from 1930-1938,

 • woj. - województwo (? province),

 • Wykaz - Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce (List of official names of towns and villages in Poland), vol. I-III, Warszawa 1980-1982,

 • ZK - "Biała karta" (green card) - historical monument record card in collections of KOBiDZ, Warszawa,


Home | Introduction | Download e-book | Conference 2001 | Special thanks | The note of law | Contact
Articles: Poland | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartowicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl