POLISH VERSIONHome | Introduction | Download e-book | Conference 2001 | Special thanks | The note of law | Contact
Articles: Poland | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartowicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Ilustracje1. Nizina Sartowicko-Nowska. Fragment mapy współczesnej. (Kujawsko-Pomorskie. Mapa województwa, Warszawa 2005)


2. Nizina Sartowicko-Nowska na początku XIX w. (Schroetter, Historisch..., Section XV, zk BGUMK, sygn. 696-VI )


3. Widok z lotu ptaka w okolicy Mątaw. (R. Sobieralska Menonici nad Dolną Wisłą, zbiór pocztówek, Świecie 2001)


4. Wiąskie Piaski 68, 4 ćw. XIX w. Tabliczka towarzystwa ubezpieczeń przeciwogniowych na ścianie wschodniej (fot. autor, 2005)


5. Rysunek zagrody ze wsi Bzowo zawarty w aktach ubezpieczeń przeciwogniowych. (APB, Akta landratury świeckiej, sygn. 78)


6. Rysunek zagrody ze wsi Mątawy zawarty w aktach ubezpieczeń przeciwogniowych. (APB, Akta landratury świeckiej, sygn. 78)


7. Mątawy. Dom nieistniejąca z podcieniem. Podwórze ogrodzone drewnianym płotem, jeden z narożników podwórza zamyka drzewo. Widoczne ozdoby nadszczytwowe -chorągiewki. (R .Wegner, Kulturgeschichte des Schwetzer...)


8. Mątawy 3. Kuta brama wjazdowa z inicjałami właściciela H.W-Herman Worm. (fot. autor, 2007)


9. Typy wiejskich zagród na terenie Niziny Sartowicko-Nowskiej. (oprac. autor, 2005)


10. Wielki Lubień 47, 3 ć. XIX w. Część mieszkalna oddzielona od gospodarczej wydatną ścianą przeciwogniową. (fot. autor, 2005)


11. Wielki Lubień 47, 3 ćw. XIX w. Ganek w ścianie szczytowej, wschodniej z ażurową dekoracją. (fot. autor, 2005)


12. Wielkie Zajączkowo 33, przełom 3 i 4 ćw. XIX w. Ganek w ścianie szczytowej, południowej z ażurową dekoracją. (fot. autor, 2005)


13. Dragacz 117, przełom 3 i 4 ćw. XIX w. Wolnostojąca stodoła. (fot. autor, 2005)


14. Tryl 45, 3 ćw. XIX w. Wnętrze stodoły. Klepisko i dwa sąsieki. Widoczna konstrukcja szkieletowa ścian. (fot. autor, 2005)


15. Wąskie Piaski 68, 4 ćw. XIX w. Kamienna podmurówka, z rolką cegły, na której spoczywa podwalina. (fot. autor, 2005)


16. Bratwin 39. Fragment komina butelkowego z wędzarnią na poddaszu. (fot. autor, 2007)


17. Krusze 6, XVIII w./ 2 ćw. XIX w. Łączenie bierwion w narożu na obłap z ostatkami. (fot. autor, 2005)


18. Mątawy 35, 3 ćw. XIX w. Łączenie bierwion w narożu na rybi ogon. (fot. autor, 2005)


19. Wielkie Lubień 45, 2 ćw. XIX w. Fragment ściany wieńcowej z widocznymi tyblami. (fot. autor, 2005)


20. Michale 68, 1 ćw. XIX w. Fragment więźby jętkowej z kominem butelkowym. (fot. autor, 2005)


21. Krusze 6, XVIII w./ 2ćw. XIX w. Fragment więźby jętkowo-stolcowej. (fot. autor, 2005)


22. Dolna Grupa 3, 2 ćw. XIX w. Krokwie podbite prostą listwą biegnąca przez całą długość budynku. Pomiędzy bierwionami widoczne uszczelnienie. (fot. autor, 2005)


23. Osiek 5, 3 ćw. XIX w. Drzwi ramowo-płycinowe w elewacji wschodniej. Widoki, przekroje. (oprac. autor, 2005)


24. Wielki Lubień 47, 3 ćw. XIX w. Drzwi ramowo-płycinowe w elewacji południowej, analogiczne z drzwiami Osiek 5. Awers. (fot. autor, 2005)


25. Wielki Lubień 47, 3 ćw. XIX w. Drzwi ramowo-płycinowe w elewacji południowej, analogiczne z drzwiami Osiek 5. Rewers. (fot. autor, 2005)


26. Osiek 5, 3 ćw. XIX w. Drzwi ramowo-płycinowe w elewacji południowej. Skrzydło zewnętrzne. Widoki, przekroje. (oprac. autor, 2005)


27. Osiek 5, 3 ćw. XIX w. Drzwi ramowo-płycinowe w elewacji południowej. Skrzydło wewnętrzne. Widoki, przekroje. (oprac. autor, 2005)


28. Wielki Lubień 47, 3 ćw. XIX w. Drzwi ramowo-płycinowe w elewacji wschodniej z klasycystycznym motywem rozety. Analogiczne z drzwiami Osiek 5. Awers. (fot. autor, 2005)


29. Wielki Lubień 47, 3 ćw. XIX w. Drzwi ramowo-płycinowe w elewacji wschodniej. Rewers ze skrzydłem wewnętrznym. Analogiczne z drzwiami Osiek 5. (fot. autor, 2005)


30. Krusze 6, XVIII w./2 ćw. XIX w. Drzwi ramowo-płycinowe w elewacji południowej z klasycystycznym motywem rozety.(fot. autor, 2005)


31. Krusze 6, XVIII w./2 ćw XIX w. Nieistniejące drzwi ramowo-płycinowe o formie architektonicznej. (fot. autor, 2005)


32. Osiek 5, 3 ćw. XIX w. Drzwi ramowo-płycinowe w elewacji wschodniej i południowej. Okucia łączące. Zawias pionowy i krzyżowy. (oprac. autor)


33. Wielki Lubień 47, 3 ćw. XIX w. Drzwi ramowo-płycinowe w elewacji wschodniej. Zawias kątowy. (fot. autor, 2005)


34. Krusze 6, XVIII w./2 ćw. XIX w. Drzwi ramowo-płycinowe w elewacji południowej. Zawias esowy. (fot. autor, 2005)


35. Wielki Lubień 47, 3 ćw. XIX w. Drzwi ramowo-płycinowe w elewacji południowej (patrz: il. 56). Klamka. (fot. autor, 2005)


36. Wielki Lubień 47, 3 ćw. XIX w. Drzwi ramowo-płycinowe w elewacji południowej (patrz: il. 57). Zamek drzwiowy. (fot. autor, 2005)


37. Wielki Lubień 47, 3 ćw. XIX w. Drzwi ramowo-płycinowe w elewacji wschodniej. (patrz: il. 59) Gałeczka. (fot. autor, 2005)


38. Wielki Lubień 47, 3 ćw. XIX w. Pięcioskrzydłowe drzwi wewnętrzne prowadzące do izby reprezentacyjnej. (fot. autor, 2005)


39. Wielki Lubień 47, 3 ćw. XIX w. Okno w elewacji południowej. Widoki, przekroje. (oprac. autor, 2005)


40. Dragacz 117, przełom 3 i 4 ćw. XIX w. Okno w elewacji zachodniej. Widoki, przekroje. (oprac. autor 2005)


41. Krusze 6, XVIII/ 2 ćw. XIX w. Okno w elewacji wschodniej. Okiennice ramowo-płycinowe, o jednym polu. Widoczne uszczelnienie pomiędzy bierwionami. (fot. autor, 2005)


42. Osiek 5, 3 ćw. XIX w. Okno w elewacji wschodniej, podzielone krzyżem okiennym. Okiennice ramowo-płycinowe o dwóch nierównych polach z motywem geometrycznym. Widoczne ślady farby na okiennicach jak i bierwionach. (fot. autor, 2005)


43. Wielki Lubień 47, 3 ćw. XIX w. Okno w elewacji południowej. Okucia łączące i zamykające okna. Zawias kątowy, narożnik, haczyk z oczkiem oraz zawias tarczowy okiennicy. (oprac. autor, 2005)


44. Dragacz 117, przełom 3 i 4 ćw. XIX w. Okno w elewacji zachodniej. Okucia łączące i zamykające okna. Zawias kątowy, narożnik i haczyk z oczkiem. (oprac. autor, 2005)


45. Mątawy 54, 1831 r. Okiennica ramowo-płycinowa o jednym polu, z motywem kwietnym. (fot. autor, 2005)


46. Nowe nad Wisłą, ul. Wiślana 13, 4 ćw. XIX w. Okno w elewacji zachodniej, dzielone wydatnym krzyżem okiennym. Skrzydła otwierają się do środka. Bardzo ozdobnie potraktowany została tu listwa podokienna. Okiennice ramowo-płycinowe, o dwóch równych polach. (fot. autor, 2005)


47. Wielkie Zajączkowo 33, przełom 3 i 4 ćw. XIX w. Okno doświetlające w szczycie, o formie klasycystycznego wachlarza. (fot. autor, 2005)


48. Zestawienie naczółków okiennych na przestrzeni XIX w. (oprac. autor, 2005)


49. Zestawienie listw kryjących naroża bierwiona na przestrzeni XIX w. (oprac. autor, 2005)


50. Mątawy 54. Krycie naroży bierwion w formie boniowania. (fot. autor, 2005)


51. Michale 68, 1 ćw. XIX w. Profilowane zakończenie belki stropowej w postaci jednego wałka. (fot. autor, 2005)


52. Mątawy 28, 1837 r. Profilowane zakończenie belki stropowej o układzie żłobek-uskok-wałek. Listwa podokapowa z powtórzeniem tego samego układu. (fot. autor, 2005)


53. Mątawy 54, 1831 r. Profilowane zakończenie belki stropowej o układzie żłobek-uskok-wałek. Listwa podokapowa z powtórzeniem tego samego układu. (fot. autor, 2005)


54. Zestawienie profilowanych zakończeń podokapowych belek stropowych na przestrzeni XIX w. (oprac. autor, 2005)Profilowane listwy podokapowe. (oprac. autor, 2005)


55. Profilowane listwy podokapowe. (oprac. autor, 2005)


56. Profilowane zakończenia podokapowych belek stropowych i krokwi. (oprac. autor, 2005)


57. Ozdobne listwy podokapowe podbite na końcu krokwi z 3 i 4 ćw. XIX w. (oprac. autor, 2005)


58. Nowe nad Wisłą, ul. Kwiatowa 6, przełom 3 i 4 ćw. XIX w. Pazdur o formie włóczni. (fot. autor, 2005)


59. Wielki Lubień 47, 3 ćw. XIX w. Pazdur o formie włóczni. (fot. autor, 2005)


60. Wielkie Zajączkowo 33, przełom 3 i 4 ćw. XIX w. Pazdur ustawiony do dołu o formie roślinnej. (fot. autor, 2005)


61. Tryl 40, 4 ćw. XIX w. Ozdoba nadszczytowa o formie odwróconego pazdura. (fot. autor, 2005)


62. Inskrypcje w nadprożach. (oprac. autor, 2005)

Home | Introduction | Download e-book | Conference 2001 | Special thanks | The note of law | Contact
Articles: Poland | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartowicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl