ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Artykuły --> Ziemia Sieradzka

Zagroda

Na terenie Ziemi Sieradzkiej i Wieluńskiej nie zachowały się przykłady tradycyjnych zagród i domostw związanych z osadnictwem holenderskim. Jest to teren znacznie przekształcony - większość wsi położona w pobliżu ośrodków miejskich uległa przeobrażeniu na tyle, że trudno jest orzec z całą pewnością jaki typ zabudowy i rozplanowania działki był charakterystyczny dla tych terenów.

Jednak co co się zachowało pozwala stwierdzić, że działki, na których lokowane były zagrody, mają najczęściej kształt prostokąta lub równoległoboku, zwróconego przeważnie krótszym bokiem do drogi.

Nowe, powojenne domy lokalizowane na starych działkach są sytuowane szczytem lub kalenicą do drogi biegnącej przez wieś (na terenie siedlisk lokalizowanych w pobliżu lub przy głównej drodze biegnącej przez wieś) ewentualnie (w przypadku fragmentów kolonijnych wsi) szczytem do drogi (w linii wschód- zachód).
Obecna zabudowa reprezentowana na terenie historycznych wsi holenderskich jest całkowicie murowana (cegła, siporeks, beton, itp.) podporządkowana trendom występującym w powojennym budownictwie na wsi polskiej: Część domów - głównie o formie pudełkowatej - powstała w latach 70. XX w., te na wysokim podpiwniczeniu stawiane były w latach 80. XX w., lata 90. i współczesne to różnorodne formy architektoniczne, najczęściej nie przystające do miejscowych realiów odwzorowujące stylowe "pseudodworkowe" projekty
Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl