ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Artykuły --> Ziemia Sieradzka

Układ katalogu

Układ katalogu opracowany został według wzoru pierwszego zestawienia opracowanego dla krainy Mazowsza. Jego konstrukcja podporządkowana została podstawowemu celowi zamierzenia - udokumentowaniu i zewidencjonowaniu ginącego dziedzictwa materialnego stworzonego rękami osadników holenderskich zagospodarowujących pierwotnie nie użytkowane tereny Ziemi Sieradzkiej i Wieluńskiej, tj.

* Wiejskich osad,
* Zagród
* Budynków - zarówno mieszkalnych jak i gospodarczych,
* Zborów,
* Cmentarzy.

Dlatego też niezwykle istotnym elementem prac były objazdy terenowe prowadzone w celu:
* weryfikacji zasięgu osadnictwa holenderskiego - określenia i opisania wsi objętych kolonizacją holenderską,
* udokumentowania wszystkich obiektów, które do tej pory nie znalazły się w ewidencji,
* zweryfikowania informacji dotyczących obiektów już udokumentowanych,
* wykonania aktualnej dokumentacji fotograficznej obiektów.

Niestety po przeprowadzeniu kwerendy archiwalnej w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie okazało się, że podstawowa dokumentacja konserwatorska dotycząca obiektów potencjalnie związanych z tym osadnictwem nie istnieje. Dlatego też pierwszoplanowym zadaniem okazało się zgromadzenie informacji dotyczących miejsc związanych z tą kolonizacją - osad założonych przez Olędrów. Oczywiście brano pod uwagę istnienie i opisanie pojedynczych obiektów związanych z tą kolonizacją. Jak się okazało również w przypadku wsi na Ziemi Sieradzkiej i Wieluńskiej (podobnie jak i na Mazowszu) faktyczna liczba osad założonych przez kolonistów przerosła tą wynikająca z wiedzy pochodzącej z literatury.

Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl