ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Artykuły --> Ziemia Sieradzka

Źródła wykorzystane do określenia wsi objętych kolonizacją holenderską


Dlatego też pragnąc odtworzyć najbardziej przybliżoną liczbę osad złożonych przez kolonistów na prawie holenderskim posłużono się następującymi źródłami (w ujęciu chronologicznym):

1. Mapa Karola de Perthéesa z dwóch ostatnich dziesięcioleci XVIII w. w skali 1: 225 000 (1784 - Mapa Woj. Płockiego wraz z Ziemią Dobrzyńską; 1792 - Mapa Woj. Rawskiego; 1794 - Mapa okolic Warszawy w diametrze pięciu mil).

2. Mapa Dawida Gilly i Crona (Krohna) wydana w 1802/03 r w skali 1: 150 000, opracowana w latach 1793 - 1796 obejmująca tereny drugiego i trzeciego zaboru.

3. Tabela Miast i Wsi z 1827 r.

4. Topograficzna Karta Królestwa Polskiego z około 1830 r. w skali 1: 126 000 czyli tzw. Mapa Kwatermistrzostwa.

5. Mapa Wojciecha Chrzanowskiego - Karta dawnej Polski z przyległymi okolicami krajów sąsiednich w skali 1: 300 000 z roku 1859.

6. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich wydawany w larach 1880-1900.

7. Atlas Rzeczypospolitej Polskiej w skali 1:300 000 wydany w 1902 roku.

8. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej wydany w 1925 r.

9. Mapy WIG w skali 1:100 000 z lat 1930-38.

10. Mapy Sztabu Generalnego w skali 1:100 000 z 1951 r.

11. Spis miejscowości w Polsce wydany w 1968 r. (opracowany w latach 1964-65)

12. Wykaz miejscowości w Polsce wydany w latach 1980-82 (opracowany w 1978)

13. Spis miejscowości w Polsce, Mapy ścienne Beata Piętka, Warszawa 2000.
[1] J. Goldberg, Osadnictwo olęderskie w dawnym województwie łęczyckim i sieradzkim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Seria I, Nauki Humanistyczno - Społeczne, Z. 5, s. 72-111.

Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl