ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Artykuły --> Ziemia Sieradzka

Mapy

Katalog uzupełniony został mapami powiatów opracowanymi dla ukazania wszystkich sieradzkich i wieluńskich wsi zasiedlonych przez osadników. Dokładne rozrysowanie mapy dokonane zostało po odbyciu objazdów terenowych i weryfikacji położenia osad w stosunku do ich usytuowania na mapach sztabowych. Dużą trudność sprawiło zaznaczenie wsi już nieistniejących oraz tych, które zmieniły nazwę. Tym bardziej że na mapach historycznych opracowanych w różnych okresach część wsi uległa, na skutek niedokładności w opracowaniu, pewnemu przemieszczeniu. Niemniej jednak dołożono starań, aby usytuowanie wsi było jak najbliższe prawdzie.
Mapy dostępne są w katalogu po kliknięciu na nazwę danego powiatu.

Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl