ENGLISH VERSION



Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Artykuły --> Ziemia Sieradzka

Wykaz skrótów

AGAD - Archiwum Główne Akt Dawnych

APW - Państwowe Archiwum Wojewódzkie w Płocku

ASK - Archiwum Skarbu Koronnego

BK - "Biała karta"-karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa, w zbiorach KOBiDZ, Warszawa cz. - część

gm. - gmina

Informator - Informator adresowy miast i gmin wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1948

KOBiDZ - Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

KZSP - Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. X, z. 10, Warszawa 1987

Lustracja - Lustracja woj. rawskiego 1789, wyd. Z. Kędzierska, Wrocław 1971

Łaski - J. Łaski, Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, wyd. J. Łukowski, t. II, Gniezno 1881 m. - miasto

Mapa Chrzanowskiego - Karta dawnej Polski z przyległymi okolicami krajów sąsiednich, opr. W. Chrzanowski 1848, Paryż 1859, 1:300 000

Mapa Gilly - Special Karte von Südpreussen... vom Gilly, 1802-1803, 1:150 000, Berlin

Mapa Gilly-Crona - Mapa Prus Południowych, opr. D. Gilly-Cron, wyd. w latach 1793-1796, 1:50 000

Mapa Kwatermistrzostwa - Topograficzna Karta Królestwa Polskiego, 1:126 000, opr. przez

Kwatermistrzostwo Generalne Królestwa Polskiego w kilku etapach (wschodnie i centralne Mazowsze w latach 1822-1830), a dokończona i wydana w 1843 r. przez władze rosyjskie

Mapa Perthéesa - Mapa Karola de Perthéesa z dwóch ostatnich dziesięcioleci XVIII w. w skali 1:225 000 (1784 - Mapa Woj. Płockiego wraz z Ziemią Dobrzyńską; 1792 - Mapa Woj. Rawskiego; 1794 - Mapa okolic Warszawy w diametrze pięciu mil)

ok. - około

pow. - powiat

SG - Mapa Sztabu Generalnego w skali 1:100 000 z 1951 r.

SGKP - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I-XV, Warszawa 1880-1902

Skorowidz - Skorowidz miejscowości RP, Warszawa 1925

Tabella - Tabella miast, wsi i osad Królestwa Polskiego, t. I-II,Warszawa 1827

Taryfa - AGAD, ASK, ks. 184, Taryfa Dymów 1790, wypisy prof. Karola Buczka, przed 1949 r., w zbiorach IHPAN

WIG - Mapa taktyczna Wojskowego Instytutu Geograficznego w skali 1:100 000 z lat 1930-1938

woj. - województwo

Wykaz - Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I-III, Warszawa 1980-1982

ZK - "Zielona karta" - karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa, w zbiorach KOBiDZ, Warszawa

Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl