ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Artykuły --> Żuławy

Wykaz skrótów

AG - Adalbert Goertz, Mennonite Villages in the Danzig District in 1820 www.mennonitegenealogy.com/prussia/1820danz.htm
BF - Bert Friesen, 1776 Prussian Mennonite List (Konsignation) by Village, www.mennonitegenealogy.com/prussia/gustav3.htm
Endersch - Mappa Geographica trium insularum in Prussiae quae Poloniarum Regi Serenissimo paret Fryderyka Enderscha wydana w Elblągu w 1753 r.
EM, t.I - Źródła do dziejów ekonomii Malborskiej opr. W. Hejnosz , Toruń 1959,
EM, t.II - Źródła do dziejów ekonomii Malborskiej opr. W. Hejnosz i J. Gronowski, Toruń 1960,
EM, t.III - Źródła do dziejów ekonomii Malborskiej opr. W. Hejnosz i J. Gronowski, Toruń 1963,
EM, t.IV - Źródła do dziejów ekonomii Malborskiej opr. W. Hejnosz i J. Waluszweska, Toruń 1967,
EM, t.V - Źródła do dziejów ekonomii Malborskiej opr. W. Hejnosz , Toruń 1971,
Filipska - E. Filipska, Cmentarze mennonitów, Żulawy i Dolina Wisły, Dokumentacja naukowo - historyczna mpis, PP PKZ Toruń 1978
Gotha - Tractuum Borussiae circa Gedaneum et Elbingam ab incolis WERDER appellati cum adiuncat Neringia nowa et colaoraissima delineatio Authore Olao Ioannic Gotho,
Józefczyk, - M. Józefczyk, Elbląg i okolice 1937 - 1956; Elbląg 1998;
KZSwP - Katalog Zabytków Sztuki w Polsce
, t. V, z. 1 por. red. Barbary Rol i Iwony Strzeleckiej, Pruszcz Gdański i okolice, , Warszaw a 1986;
KE - Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa
Kerstan. - E. G.Kerstan, Die Geschichte des Landkreises Elbing, Elbing 1925;
Kizik - E. Kizik, Mennonici w Gdańsku, Elblągu na żuławach Wiślanych w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, Gdańśk 1994;
Lipińska - Bogna Lipińska, Żuławy Wiślane - ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu, praca doktorska mpis 1986 t. I-III,
ML - Christian Hege, Christian Ness, Harold S.Bender, Ernst Crous, Gerhard Hein, Mennonitisches Lexikon, bd I-IV, Karlsruhe 1967;
Mamuszka - F. Mamuszka, Elbląg i okolice, Gdańsk 1978,
Penner - H. Penner Ansiedlung mennonitischer Niederländer im Weichselmündgsgebiet, Weierhof 1940
Piątkowski - A. Piątkowski, Dawny Elbląg wielkim właścicielem ziemskim, Gdańsk 1987,
Schrőtter - Karte von Ost - Preussen nebst Preussisch Lithauen und West Preussen nebst dem Netzdistrict, aufgenomen unter Leitung des Kőniglich Preussischen Staats - Ministers Dreiherrn [...] der Jahren von 1796 bis 1806, wydanie 1810
Stankiewicz - J. Stankiewicz - Zabytki budownictwa i architektury na Żuławach, "Rocznik Gdański", 15/16, 1956/1957, s. 511-542
Szafran - P. Szafran, Żuławy Gdańskie w XVII wieku, Gdańsk 1981;
TK - Topographische Karte 1 : 25000 Herensgegeben von der Preussischen Landsaufnahme 1910
Warchoł - W Warchoł, Katalog domów modlitwy mennonitów na ziemiach polskich. Przyczynek do badań nad budownictwem sakralnym mennonitów
Wiśniewski -J.Wiśniewski, Kościoły i kaplice na terenie byłej diecezji pomezańskiej 1243 - 1821, Elbląg 1999;
Zirkwitz - W. Zirkwitz, Die bauliche Entwicklung der Dorfkirche, Danzig 1940;


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl