ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Mazowsze
ARCIECHÓW
Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Iłów, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie

(Arcichów - Taryfa - 1790, Mapa Perthéesa - 1792, Arciechów - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

Wieś po raz pierwszy wzmiankowana w 1440 r. Zasiedlona przez Holendrów przed 1790 r. W 1790 r. było w niej 11 domów, w 1827 r. - 12 domów i 129 mieszkańców. W 1880 r. miała 107 mieszkańców i 408 morgów powierzchni. W 1900 r. wieś ma powierzchnię 3 łanów kmiecych.

Wieś rzędowa położona po południowej stronie Wisły pomiędzy Ładami a Januszewem. Zabudowa wsi rozlokowana po północnej stronie szosy Kamion-Iłów, pomiędzy drogą a wałem wiślanym. Krajobraz kulturowy wsi zachowany w dobrym stanie, z licznymi nasadzeniami, rowami melioracyjnymi, sztucznie usypanymi wzgórkami, na których zachowały się dwa tradycyjne siedliska z domami.

Nr 3 - dom drewniany, zbudowany ok. 1900 r. Zwrócony częścią mieszkalną ku wschodowi, stoi w linii wschód - zachód. Pod wspólnym dachem usytuowana część mieszkalna i gospodarcza - obora.Wcałości wykonany z drewna sosnowego, konstrukcji wieńcowej, z węgłami łączonymi na rybi ogon, z ostatkami. Dach krokwiowy pokryty dachówką, dwuspadowy, wysoki. Stan zachowania obiektu dobry.

Nr 9 - dom drewniano-murowany, zbudowany ok. 1900 r. Zwrócony częścią mieszkalną ku wschodowi, stoi w linii wschód - zachód. Część mieszkalna wykonana z drewna sosnowego, konstrukcji wieńcowej, z węgłami łączonymi na rybi ogon. Część zachodnia stanowiąca oborę murowana z pustaków. Całość nakryta nowym dachem krokwiowym pokrytym blachą. Stan zachowania obiektu dostateczny.

Cmentarz - w centralnej części wsi, po północnej stronie szosy zachowany cmentarz, pierwotnie ewangelicki, w bardzo złym stanie, bez nagrobków.


    
SGKP, t. I, 1880, s. 47, t. XV, 1900, s. 47;
Taryfa;
M. Zbieranowski, Wypisy do słownika wsi holenderskich na Mazowszu, Warszawa 2003, rkps w zbiorach autora.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl