ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Mazowsze
NIEDRZAKÓWEK - CZ. WSI NIEDRZAKÓW
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Strzelce, pow. kutnowski, woj. łódzkie

(Hollander - Mapa Gilly - Crona - 1796, Niedrzakówek Hol. - Mapa Gilly - 1803, Niedrzakowskie Hol. - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Niedrzakówek-Mapa Chrzanowskiego - 1848)

Wieś rzędowa zasiedlona przez Holendrów przed 1796 r. W 1827 r. miała 7 domów i 51 mieszkańców. W 1886 r. liczba mieszkańców wsi wzrosła do 77. Wówczas uprawiano 148 morgów gruntu.

Wieś położona wzdłuż linii wschód-zachód, przy polnej drodze odchodzącej ku zachodowi od szosy Sieraków-Trębki. Zabudowa po obu stronach drogi, siedliska na planie prostokąta położone na naturalnej wyniosłości terenu górującej ponad polami.

Krajobraz kulturowy zachowany w dobrym stanie. Choć brak jest tradycyjnej zabudowy związanej z osadnictwem holenderskim, to widoczne są (zarówno po północnej, jak i południowej stronie linii zabudowy) rozłogi pól obsadzone wierzbami oraz kanały i rowy odwadniające okoliczny teren.


    
SGKP, t. VII, 1886, s. 58;
M. Zbieranowski, Wypisy do słownika wsi holenderskich...


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl