ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Mazowsze
NOWA MAŁA WIEŚ
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Leoncin, pow. nowodworski, woj. mazowieckie

(Mała wieś - Mapa Gilly-Crona - 1796, Malawieś - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Maławieś za drogą - SGKP - 1885)

Osadnicy holenderscy osadzeni we wsi najprawdopodobniej na przełomie XVIII i XIX w. w związku z kolonizacją terenów sąsiednich. W 1827 r. miała 5 domów i 83 mieszkańców.

Wieś rzędowa usytuowana wzdłuż południowego koryta Wisły, na północ od Leoncina. Rozciągnięta wzdłuż linii wschód-zachód, przy polnej drodze odchodzącej w kierunku zachodnim od szosy Kazuń-Kamion.

Tradycyjny holenderski krajobraz kulturowy wsi przekszta łcony, mało czytelny, brak zachowanych obiektów zabytkowych właściwych dla tej kolonizacji. W latach 90. XX w. wprowadzana całkowicie nowa zabudowa. Tradycyjne siedliska przekształcone. Ostatni z zabytkowych obiektów powstały w 1938 r., mieszczący pod dachem jedynie część mieszkalną, rozebrany w 1994 r.


    
SGKP, t. VI, 1885, s. 29.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl