ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Mazowsze
NOWA WIEŚ ŚLADÓW
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Brochów, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie

(Szladów - Mapa Kwatermistrzostwa -1830, Szladow, Szladow Niemiecki, Szladow Hol. - Mapa Chrzanowskiego - 1848)

Wieś rzędowa w pobliżu Śladowa, zasiedlona przez osadników najprawdopodobniej w 1. połowie XIX w. W 1875 r. osada miała 614 mieszkańców.

Położona po południowej stronie szosy z Nowego Kazunia do Kamiona, z zagrodami ulokowanymi po obu stronach drogi.

Krajobraz kulturowy związany z osadnictwem zachowany w bardzo dobrym stanie - liczne sztuczne nasadzenia drzew i krzewów, zarówno wokół zagród, jak i na miedzach pól, zachowane tradycyjne rozłogi pól, kanały odwadniające odprowadzające nadmiar wód do Kanału Kromnowskiego. Zabudowa współczesna częściowo ulokowana na sztucznie usypanych wzgórkach, brak tradycyjnej architektury związanej z osadnictwem holenderskim.

Cmentarz - na planie prostokąta, w zachodniej części wsi, po północnej stronie polnej drogi biegnącej przez osadę. Usytuowany na sztucznie usypanym wzgórku, graniczy z terenem szkoły. Zachowało się 13, w większości uszkodzonych, płyt nagrobnych z końca XIX i początku XX w. Najlepiej zachowana płyta Jakoba Stefana Drachenberga, zmarłego w 1882 r.


    
SGKP, t. VII, 1886, s. 198.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl