ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Mazowsze
PIECZYSKA ŁOWICKIE
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Iłów, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie

(Piecyska Xięże - Mapa Perthéesa - 1791, Pieczysk primasowskie - Mapa Gilly-Crona - 1796, Pieczyska Król. - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Pieczyska - Mapa Chrzanowskiego - 1848, Pieczyska Łowickie - SGKP - 1887).

Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1563 r. Koloniści holenderscy osadzeni na obrzeżach osady w pobliżu Wisły na przełomie XVIII i XIX w. W 1887 r. wieś miała 107 mieszkańców gospodarujących na 190 morgach gruntu. Wchodziła w skład dóbr Iłów.

Wieś rzędowa przekształcona we wschodniej części w ulicową, położona po południowej stronie Wisły, na północ od szosy Iłów-Słubice, w pobliżu wału przeciwpowodziowego, z zabudową wzdłuż linii wschód-zachód, z zagrodami lokowanymi przy głównej polnej drodze biegnącej przez osadę.

Krajobraz kulturowy zachowany w bardzo dobrym stanie, czytelne wszystkie elementy składowe - rozłogi pól, sztuczne nasadzenia, drogi dojazdowe, lokalizacja zagród, rowy i stawy melioracyjne. Brak zachowanych obiektów związanych z osadnictwem holenderskim.


    
SGKP, t. VIII, 1887, s. 75.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl