ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Mazowsze
POTRZEBNA
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Gąbin, pow. płocki, woj. mazowieckie

(Potrzebne - Mapa Gilly - 1796, Potrzebno - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Potrzebna kolonia - Mapa Chrzanowskiego - 1848)

Wieś zasiedlona przez osadników holenderskich na początku XIX w. W 1827 r. miała 5 domów i 58 mieszkańców. W 1887 r. 67 mieszkańców i 75 morgów ziemi włościańskiej. Należała do dóbr Grabie Folwarkowe.

Wieś rzędowa rozciągająca się w widłach szosy prowadzącej z Dobrzykowa do Gąbina i Słubic w linii wschód-zachód.

Zachodnia część wsi przekształcona na skutek sąsiedztwa z Dobrzykowem, z nową zabudową, wschodnia przy szosie z Dobrzykowa do Słubic - zachowana w lepszym stanie, z tradycyjnymi elementami holenderskiego krajobrazu-sztucznymi nasadzeniami wierzby i kanałami odwadniającymi. Zachowane dwa budynki właściwe dla kolonizacji holenderskiej.

Bez numeru - dom drewniany, powstały przed 1945 r., na wschodnim skraju zwartej zabudowy osady, ulokowany kalenicą do drogi, wzdłuż linii wschód-zachód, przebudowany. Mieścił pierwotnie pod wspólnym dachem część mieszkalną i oborę. Obecnie obora rozebrana (na jej miejscu szopa nakryta daszkiem pulpitowym). Dom nakryty wysokim, krokwiowo-jętkowym dwuspadowym dachem, pokrytym papą. Wnętrze dwutraktowe, dwuosiowe, z centralnie umieszczonym kominem z trzonem kuchennym od strony południowej i ogrzewaczem od strony wschodniej. Budynek zachowany w dobrym stanie.

Bez numeru - dom murowany z cegły, powstały przed 1945 r., usytuowany po wschodniej stronie szosy z Dobrzykowa do Słubic, w niewielkim od niej oddaleniu. Stoi kalenicą do drogi, w linii wschód-zachód. ściany nietynkowane, rozdzielone gzymsami-cokołowym i koronującym, nakryte dachem dwuspadowym, krokwiowo-stolcowym, pokrytym blachą. Część mieszkalna budynku od strony wschodniej, część gospodarcza od strony zachodniej. Wnętrze części mieszkalnej dwutraktowe, trzyosiowe, z przechodnią sienią. Budynek w bardzo dobrym stanie.


    
SGKP, t. VIII, 1887, s. 873.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl