ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Mazowsze
RĘKAWKI - CZ. WSI ŻYCK POLSKI
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie

(Rękawki - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w XIV w. Osadnicy holenderscy osadzeni w niej w końcu XVIII w. W 1827 r. miała 9 domów i 94 mieszkańców. W 1888 r. - 119 mieszkańców i 224 morgów gruntów. Wieś rzędowa położona po południowej stronie Wisły, usytuowana w północnej części wsi Życk Polski, na południe od Nowosiadła. Zagrody ulokowane wzdłuż linii wschód-zachód na sztucznie usypanych wzgórkach.

Wszystkie elementy tradycyjnego holenderskiego krajobrazu kulturowego (siedliska, rozłogi pól, rowy melioracyjne, drogi dojazdowe, obsadzone wierzbami miedze i drogi dojazdowe do gospodarstw) zachowane w bardzo dobrym stanie. Ostatnie z holenderskich domów rozebrane w latach 80. XX w.


    
SGKP, t. IX, 1888, s. 637.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl