ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Mazowsze
RYBAKI
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie

(Rybaki - Taryfa - 1790, Tabella - 1827, Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Mapa Chrzanowskiego - 1848)

Wieś rzędowa założona przez osadników holenderskich na początku XIX w. W 1827 r. były w niej 2 domy i 17 mieszkańców. W 1889 r. zamieszkiwało ją 93 mieszkańców. Miała wówczas powierzchnię 119 morgów.

Osada położona po południowej stronie Wisły, pomiędzy Kępą Kamińską a Kępą Izabela. Rozciąga się na północ od starego wału przeciwpowodziowego (przecięta jest nowym wałem). Zagrody ulokowane wzdłuż linii wschód-zachód na sztucznie usypanych wzgórkach.

Wszystkie elementy tradycyjnego holenderskiego krajobrazu kulturowego (siedliska, rozłogi pól, rowy melioracyjne, drogi dojazdowe, obsadzone wierzbami miedze i drogi dojazdowe do gospodarstw) zachowane w bardzo dobrym stanie. Ostatnie z holenderskich domów rozebrane w latach 70. XX w.


    
SGKP, t. X, 1889, s. 50.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl