ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Mazowsze
SZCZAWINEK
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Puszcza Mariańska, pow. skierniewicki, woj. mazowieckie

Wieś zasiedlona przez Holendrów w 1645 r. Informacja o tym pochodzi z literatury i archiwaliów. Koloniści osadzeni zostali na mocy kontraktu (uznanego przez króla Władysława IV w Metryce Koronnej pod datą 9 czerwca 1645 r.), zawartego pomiędzy Hieronimem Radziejowskim a Holendrami. Uzyskali oni możliwość osiedlenia się we wsiach: Baranów, Jaktorów, Kaski i Szczawinek, uzyskali 6 lat wolnizny, 100 włók nieużytków i lasów pod uprawę, mieli płacić czynsz w wysokości 30 florenów od włóki.

Wieś niezachowana, położona pierwotnie najprawdopodobniej na skraju Puszczy Korabiewskiej, nad rzeką Suchą (Nidą), po jej północno-wschodniej stronie.


    
I. Baranowski, Wsie holenderskie na ziemiach polskich, "Przegląd Historyczny", t. 19, 1915.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl