ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Mazowsze
TROSZYNEK - CZ. WSI NOWY TROSZYN
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Gąbin, pow. płocki, woj. mazowieckie

(Troszynek - Mapa Gilly-Crona - 1796, Mapa Gilly - 1803, Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Mapa Chrzanowskiego - 1848)

Wieś rzędowa zasiedlona przez kolonistów równolegle z Troszynem Niemieckim (Nowym Troszynem), po 1759 r. - stanowiła jego część.W 1827 r. miała 16 domów i 150 mieszkańców, w 1892 r. - 19 domów i 162 mieszkańców (128 katolików i 34 ewangelików) gospodarujących na 215 morgach gruntu (w tym na 100 morgach roli).

Położona po południowej stronie Wisły, na południe od Nowego Troszyna. Zabudowa w linii wschód-zachód, po obu stronach polnej drogi biegnącej przez osadę.

Krajobraz kulturowy zachowany w dobrym stanie-czytelne rozłogi pól obsadzone wierzbami, drogi polne, kanały i rowy odwadniające odprowadzające nadmiar wody do dużego kanału graniczącego z wsią od północy. Brak zachowanych domów związanych z osadnictwem holenderskim.


    
SGKP, t. XII, 1892, s. 513.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl