ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Mazowsze
WYKOWO
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Słupno, pow. płocki, woj. mazowieckie

(Wykowo - Mapa Gilly-Crona - 1796, Mapa Gilly 1803, Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Mapa Chrzanowskiego - 1848)

Wieś odnotowana po raz pierwszy w 1254 r. Holendrzy zasiedlili nieużytkowany teren nieopodal Wykowa prawdopodobnie pod koniec XVIII w. Przy właściwej wsi Wykowo w 1827 r. wymieniona była Wykowo Kępa - osada złożona z 6 domów zamieszkałych przez 33 mieszkańców - najprawdopodobniej część zagospodarowana przez kolonistów.

Wieś pierwotnie rzędowa, położona po północnej stronie Wisły, pomiędzy Liszynem a Białobrzegami.

Wieś praktycznie całkowicie przekształcona, z licznymi ośrodkami wypoczynkowymi położonymi wzdłuż skarpy Wisły. Najlepiej zachowany tradycyjny krajobraz związany z osadnictwem holenderskim w zachodniej części osady, w pobliżu Liszyna. Widoczne tradycyjne rozłogi pól obsadzone wierzbami (resztkami drzew), z rowami melioracyjnymi.


    
SGKP, t. XIV, 1895, s. 92.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl