ENGLISH VERSION



Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Mazowsze
WYMYŚLE POLSKIE
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie

(Wymyśle - Lustracja - 1789, Polnisch Wymysle - Mapa Gilly-Crona - 1796, Wymysle - Mapa Gilly - 1803, Wymyśle Polskie - Tabella - 1827, Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

Wieś zasiedlona przez osadników holenderskich ok. 1786 r. Mieszkało w niej wówczas pięciu gospodarzy, z których żaden nie płacił jeszcze czynszu dzierżawnego - trzech odrabiało dzień pieszy w tydzień, czwarty pracował na potrzeby dworskie, piąty zaś na mocy kontraktu zawartego 24 października 1786 r. zwolniony był z czynszu na sześć lat. W 1827 r. wieś miała już 8 domów i 92 mieszkańców, w 1895 r. 15 domów i 154 mieszkańców.

Wieś rzędowa położona po południowej stronieWisły, przy skrzyżowaniu szosy z Iłowa do Dobrzykowa oraz z Gąbina do Życka Nowego.

Krajobraz kulturowy przekształcony, zurbanizowany, nieczytelny. Brak zachowanych obiektów związanych z osadnictwem holenderskim.


    
Lustracja, s. 235;
SGKP, t. XIV, 1895, s. 97;
M. Zbieranowski, Wypisy do słownika wsi holenderskich...


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl