ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Ziemia Łęczycka
BANACHÓW
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Olszówka, pow. kolski, woj. wielkopolskie

(Hol. Banachowo - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Banachowo - Mapa Chrzanowskiego 1848)

Wieś zasiedlona przez osadników holenderskich na początku XIX w.

Wieś rzędowa położona na północ od Dąbia i na zachód od Umienia. Zagrody rozciągają się głównie po wschodniej stronie bitej, ziemnej drogi biegnącej południkowo przez osadę.

Krajobraz kulturowy typowy dla osadnictwa holenderskiego przekształcony. Brak przykładów tradycyjnej architektury związanej z osadnikami., z wyjątkiem położonego w pobliżu cmentarza zboru (w stanie ruiny). W południowej części osady, po wschodniej stronie drogi zachowany cmentarz kolonistów.

Zbór - położony również po wschodniej stronie polnej drogi, stoi kalenicą do niej. Zbudowany prawdopodobnie ok. 1920 r. Nie użytkowany, zachowany w złym stanie. Murowany za kamienia wapiennego i cegły (obramienia otworów okiennych i drzwiowych), bez zachowanego dachu. Ściany od wewnątrz otynkowane. Główne wejście do budynku od strony południowej prowadzi do nawy, do której od strony północnej przytyka węższa sień i zakrystia (z oddzielnym wejściem).


Cmentarz - na planie zbliżonym do kwadratu o boku 50 m, całkowicie zarośnięty krzakami i samosiejkami drzew. Brak zachowanych nagrobków.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl