ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Ziemia Łęczycka
BORSZYN
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Ozorków, pow. zgierski, woj. łódzkie

(Borszyn - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

Wieś szlachecka (wł. Kajetan Dąbrowski) zasiedlona przez osadników holenderskich ok. 1790 r. W 1827 r. miała 11 domów i 110 mieszkańców, w 1880 r. 17 domów i 612 morgów powierzchni (łącznie z gruntami folwarcznymi).

Wieś rzędowa położona na zachód od Ozorkowa, z zagrodami rozlokowanymi po obu stronach drogi biegnącej przez osadę w układzie zbliżonym do równoleżnikowego.

Czytelne elementy krajobrazu kulturowego właściwego dla osadnictwa holenderskiego. Domy w większości usytuowane na niskich, prawdopodobnie sztucznie usypanych wzniesieniach. Pola odchodzące od zagród nieznacznie opadają w miarę oddalania się od drogi. Nieliczne zachowane nasadzenia topoli i wierzby wyciągające nadmiar wód z gleby.

    
J. Goldberg, Osadnictwo ...
SGKP, t.I.s.329.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl