ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Ziemia Łęczycka
DALIKÓW
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Dalików, pow. poddębicki, woj. łódzkie

(Dalików - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

Wieś szlachecka (wł. Radlicki) częściowo zasiedlona przez osadników holenderskich w 1790 r. W 1827 r. miała 12 domów. Ok. 1880 r. dobra Dalików były własnością Wardęskich (nabyte zostały w 1859 r. za 43200 rubli srebrnych).

Duża wieś gminna - ulicowa i rzędowa (na peryferiach) rozlokowana równoleżnikowo wzdłuż głównej drogi biegnącej przez osadę.

Osada z zabudową całkowicie powojenną, bez widocznych elementów krajobrazu kulturowego związanego z osadnictwem holenderskim.

    
J. Goldberg, Osadnictwo ...
SGKP, t. I, 1880, s.896.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl