ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Mazowsze
CZĄSTKÓW
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Czosnów, pow. nowodworski, woj. mazowieckie

(Niemiecki Cząstków - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Cząstkowo - Mapa Chrzanowskiego - 1848)

Koloniści holenderscy - mennonici osadzili się we wsi w 1803 r. - zakupili wówczas połowę wystawionej na sprzedaż sołeckiej ziemi i założyli swoją osadę: Niemiecki Cząstków. Kupcami byli: H. Guhr, J. Bartel, P. Frantz, K. Gśrtz, H. Nickel i P. Korber.W1827 r. wieś miała 18 domów i 100 mieszkańców, w 1884 r. 13 domów i 417 morgów gruntu.

Dawna wieś rzędowa, obecnie ulicowa, położona na południe od Nowego Kazunia, pomiędzy szosą Warszawa-Gdańsk a korytem rzeki Wisły, na północ od Łomny, z dobrą pszeniczną glebą. Leży na terenie wyniesionym ponad zalewowe łąki znajdujące się w pobliżu Wisły, przez co była chroniona przed zalaniem wodami powodziowymi.

Wieś przekształcona, z całkowicie nową zabudową. Krajobraz właściwy dla kolonizacji holenderskiej zachowany poniżej linii zabudowy, w stronę Wisły. Na miedzach pól widoczne sztuczne nasadzenia wierzby i topoli, stawy i rowy odwadniające, drogi prowadzące w kierunku wału przeciwpowodziowego również obsadzone drzewami.


    
E. L. Ratzlaff, Im Weichselbogen. Mennonitensiedlungen...;
SGKP, t. I, 1880, s. 777; t. V, 1884, s. 691.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl