ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Ziemia Łęczycka
GÓRA TKACZEWSKA
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Parzęczew, pow. zgierski, woj. łódzkie

(H. Góra Tkaczewa - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

Wieś założona przez osadników holenderskich na początku XIX w.

Wieś rzędowa położona na południe od Ozorkowa, w pobliżu Reksuł, z zagrodami rozlokowanymi po obu stronach drogi biegnącej przez osadę w układzie zbliżonym do równoleżnikowego.

Czytelne elementy krajobrazu kulturowego właściwego dla osadnictwa holenderskiego. Liczne zachowane nasadzenia topoli i wierzby wyciągające nadmiar wód z gleby. We wschodniej części wsi, w pobliżu torów kolejowych, zachowany cmentarz kolonistów.

Cmentarz - na planie zbliżonym do kwadratu (ok. 60 x 60 m), całkowicie zarośnięty krzewami i samosiejkami drzew, baz zachowanych nagrobków. Cmentarz - na planie zbliżonym do kwadratu (ok. 60 x 60 m), całkowicie zarośnięty krzewami i samosiejkami drzew, baz zachowanych nagrobków.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl