ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Ziemia Łęczycka
JANÓW
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Grabów, pow. łęczycki, woj. łódzkie

(Ostrowskie Holendry -, Kol. Janów - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Janowo - Mapa Chrzanowskiego - 1848) - wyjaśnić

Wieś szlachecka (wł. Józef Olszewski) zasiedlona przez osadników holenderskich przed 1790 r. W 1790 r. liczyła 4 domy. W 1827 r. miała 14 domów i 86 mieszkańców. W 1882 r. 20 domów i 124 mieszkańców.

Mała wieś rzędowa położona na północny-zachód od Grabowa. Zagrody rozciągają się głównie po północnej stronie bitej, ziemnej drogi biegnącej równoleżnikowo przez osadę.

Krajobraz kulturowy typowy dla osadnictwa holenderskiego zachowany w dobrym stanie. Widoczne sztuczne nasadzenia drzew (wierzby) oraz rowy odwadniające. Brak przykładów tradycyjnej architektury związanej z osadnikami. Zachowany usytuowany na południe od głównej drogi cmentarz kolonistów.


Cmentarz - ulokowany obecnie pośród młodego lasu, całkowicie zarośnięty krzewami. Widoczne mogiły ziemne (?) oraz fragment zniszczonego cementowego nagrobka (bez jakichkolwiek inskrypcji).

    
J. Goldberg, Osadnictwo ...
SGKP, t.III, 1882, s. 420.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl