ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Ziemia Łęczycka
JASTRZĘBIA
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Grabów, pow. łęczycki, woj. łódzkie

(Jastrzębia - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830,- Mapa Chrzanowskiego - 1848)

Wieś szlachecka (wł. Józef Mystkowski) zasiedlona przez osadników holenderskich w 1790 r. W 1827 r. miała 12 domów i 115 mieszkańców. W 2 poł. XIX w. osada i kolonia o tej samej nazwie. W osadzie stał 1dom zamieszkany przez 7 mieszkańców, w kolonii 9 domów, z 99 mieszkańcami. Całość zajmowała powierzchnię 526,5 morgi.

Wieś rzędowa położona na północ od Dąbia i na zachód od Sobótki. Zagrody rozciągają się głównie po północnej stronie drogi biegnącej równoleżnikowo przez osadę.

Krajobraz kulturowy typowy dla osadnictwa holenderskiego zachowany w dostatecznym stanie. Widoczne sztuczne nasadzenia drzew (wierzby) oraz rowy odwadniające biegnące w poprzek wsi. Brak przykładów tradycyjnej architektury związanej z osadnikami.

    
J. Goldberg, Osadnictwo ...
SGKP, t.III, 1882, s. 500.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl