ENGLISH VERSION



Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Ziemia Łęczycka
LEŹNICA WIELKA
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Parzęczew, pow. zgierski, woj. łódzkie

(Leźnickie H. - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

Wieś i folwark o ogólnej powierzchni 799 morgów (w 1884 r.). Wieś liczyła 8 osad uwłaszczonych na 25 morgach powierzchni. Ponadto w jej skład wchodziło 16 osad chłopów małorolnych posiadających małe place z chatą i kilku prętowe ogródki. Ogólna liczba ludności wynosiła wówczas 389 osób (w tym 199 mężczyzn).

Mała wieś rzędowa usytuowana na zachód od Boryszyna z zagrodami ulokowanymi po obu stronach drogi biegnącej równoleżnikowo przez wieś.

Krajobraz kulturowy typowy dla osadnictwa holenderskiego przekształcony. Brak świadectw pobytu kolonistów.

    
SGKP, t. V, 1884, s. 197.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl