ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Ziemia Łęczycka
MIAŁKÓWEK
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Gostynin, pow. płocki, woj. mazowieckie

(Georgental Kol. - Mapa Gilly - 1803, Miałkówek - Georgental - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830; Mapa Chrzanowskiego - 1848; Georgental - Tabella - 1827, Atlas RP - 1902; )

Wieś zasiedlona przez kolonistów niemieckich na prawie holenderskim w końcu XVIII w. Ok. 1800 r. istniała w niej szkoła ewangelicka. W 1827 r. było tu 17 domów i 162 mieszkańców. W 1881 - 22 domy i 173 mieszkańców, ziemi lekkiej żytniej - 124 morgi, łąk - 30 morgów. Znajdowała się w niej murowana szkoła elementarna.

Wieś ulicowa i rzędowa (wschodnia część) położona na zachód od Lucienia, nad Jeziorem Lucieńskim w linii wschód - zachód.

Krajobraz kulturowy właściwy dla osadnictwa holenderskiego przekształcony, m.in. na skutek letniskowego charakteru osady (wiele ośrodków wypoczynkowych).
Jedyna pozostałością świadczącą o pobycie osadników jest zachowany w centrum wsi cmentarz kolonistów.

Cmentarz - na planie prostokąta, położony po południowej stronie drogi, naprzeciwko szkoły. Całkowicie zarośnięty krzakami, samosiejką drzew. Brak zachowanych nagrobków.

    
Dzieje Gostynina i Ziemi Gostynińskiej, pod red. M. Chudzyńskiego, Warszawa 1990
SGKP, T. II, 1881, s. 536.
M. Zbieranowski, Wypisy do słownika wsi holenderskich, Warszawa 2003, rkps w zbiorach autora.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl