ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Ziemia Łęczycka
NIWKI
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Kłodawa, pow. kolski, woj. wielkopolskie

(Niwki - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830, Niwki Hol. - Mapa Chrzanowskiego - 1848)

Wieś szlachecka (wł. Walenty Zaborowski) zasiedlona przez osadników holenderskich w 1785 r. W 1827 r. miała 3 domy i 22 mieszkańców, w 1886 liczyła 9 domów i 198 mieszkańców, 698 morgów ziemi, w tym 14 włościańskich.

Wieś rzędowa położona na południowy-wschód od osady Kaleń Duża, z zagrodami ulokowanymi po wschodniej stronie drogi, z zabudową powojenną. Trakt wiejski przecina prostopadle kanał odprowadzający nadmiar wody z gruntu do rzeczki Rgilówki.

Krajobraz kulturowy właściwy dla osadnictwa olęderskiego przekształcony. Brak zachowanych świadectw pobytu kolonistów.

    
J. Goldberg, Osadnictwo ...
SGKP, t.VII, s. 1886, s. 164.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl