ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Ziemia Łęczycka
NOWA JEROZOLIMA
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Parzęczew, pow. zgierski, woj. łódzkie

(Hol. Nowy Jeruzalim- Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

W 1886 r. miała 6 domów i 57 mieszkańców. Należała do parafii Parzęczew.

Wieś rzędowa położona na południowy-zachód od Ozorkowa, z zagrodami rozlokowanymi po obu stronach drogi biegnącej przez osadę w układzie zbliżonym do południkowego. Wieś ulokowana na nieznacznym wzniesieniu terenu, z polami opadającymi w kierunku biegnących równolegle do drogi rowów odwadniających.

Czytelne elementy krajobrazu kulturowego właściwego dla osadnictwa holenderskiego. Sztuczne nasadzenia drzew (wierzby i topoli). Przykłady powojennej architektury nawiązującej do rozwiązań typowych dla budynków holenderskich - pod wspólnym dachem ulokowana część mieszkalna i gospodarcza (m.in. dom pod numerem 3). Na granicy z sąsiednią wsią (od strony północnej) cmentarz kolonistów (po zachodniej stronie polnej drogi).

Cmentarz - na planie zbliżonym do kwadratu (o wym. 30 x 30 m), położony naprzeciwko zagrody, z trzech stron otoczony polami. Całkowicie zarośnięty krzakami i drzewami, brak zachowany nagrobków.

    
SGKP, t.VII, 1886, s. 195.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl