ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Ziemia Łęczycka
REKSUŁ
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Parzęczew, pow. zgierski, woj. łodzkie

(Hol. Ryxul - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

Wieś Reksul wchodziła w skład dóbr rządowych Krzepocin. W 1888 r. kolonia miałą 7 domów i wraz z osadą Kobylany miała 79 mieszkańców. Osada miała 1 dom zamieszkiwany przez 4 mieszkańców.

Wieś rzędowa położona na północ od wsi Sobień, nad rzeką Bzurą, pomiędzy wsiami Sokola Góra i Tkaczewska Góra, z zagrodami rozlokowanymi po obu stronach drogi biegnącej przez osadę w układzie zbliżonym do południkowego.

Czytelne elementy krajobrazu kulturowego właściwego dla osadnictwa holenderskiego. Wieś usytuowana na naturalnym wzniesieniu terenu. Pola odchodzące od zagród w kierunku zachodnim nieznacznie opadają w miarę oddalania się od drogi. Liczne zachowane nasadzenia topoli i wierzby wyciągające nadmiar wód z gleby. Od strony zachodniej równolegle do drogi przebiega rzeczka odprowadzająca nadmiar wody z gruntu.
W południowej części wsi, po wschodniej stronie drogi zachowany cmentarz kolonistów.

Cmentarz - na planie zbliżonym do kwadratu (ok. 50 x 50 m), całkowicie zarośnięty krzewami i samosiejkami drzew, baz zachowanych nagrobków.

    
SGKP, t.IX, 1888, s. 607.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl