ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Ziemia Łęczycka
SOKOLA GÓRA
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Parzęczew, pow. zgierski, woj. łodzkie

(Sokolagóra Hol.- Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

Wieś szlachecka zasiedlona przez osadników holenderskich w końcu XVIII w. w 1827 r. miała 16 domów i 162 mieszkańców. W 1890 r. miała 15 domów, 186 mieszkańców. Należała do parafii ewangelickiej w Aleksandrowie.

Wieś rzędowa położona na północ od wsi Sobień, w pobliżu Krasnodębów Starych i Karolinowa, z zagrodami rozlokowanymi po obu stronach drogi biegnącej przez osadę w układzie zbliżonym do równoleżnikowego.

Czytelne elementy krajobrazu kulturowego właściwego dla osadnictwa holenderskiego. Pola odchodzące od zagród nieznacznie opadają w miarę oddalania się od drogi. Liczne zachowane nasadzenia topoli i wierzby wyciągające nadmiar wód z gleby. Od strony południowej równolegle do drogi biegnie kanał odprowadzający nadmiar wody z gruntu.

    
SGKP, t. XI, 1890, s. 15.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl