ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Żuławy
BIELNIK
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Elbląg, pow. elbląski, woj. warmińsko - mazurskie

Do 1945 roku Zeyer, Bollwerk, Craffohlsdorf, Kraffohlsdorf, po 1945 Nowakowo I PGR

Teren był częścią wsi Kępki, leżącą po wsch. stronie Nogatu, tu znajdowała się do czasu wybudowania w 2005 r. mostu tradycyjna przeprawa promowa, przy wale usytuowany został cmentarz i kościół ewangelicki, przy wale stały domy rybackie, zagroda holenderska a w kierunku wschodnim zabudowania należące do wsi Nowakowo i nieistniejącej dziś wsi Craffohlsdorf, której zabudowa ciągnęła się wzdłuż Kanału Jagiellońskiego. Część przy przeprawie powstała w XIV w. w latach 1703 - 1706 ponowna lokacja wsi przy wale kanału.

Układ przestrzenny wsi - szeregówka przywałowa po wsch. stronie Nogatu.

Krajobraz kulturowy wsi niemal całkowicie przekształcony po 1945 r. przez rozbudowę PGR a po 2000 r. przez budowę drogi i mostu rzez Nogat. Kościół ewangelicki został zburzony po 1945 r., cmentarz ulega ciągłej dewastacji, nie zachowała się żadna zabudowa przy wale Kanału Jagiellońskiego a w zach. części w l. 90 - tych rozebrana została zagroda holenderska nr 16, zachowały się jedynie 3 budynki historyczne, silnie przekształcone oraz pojedyncze na kolonii.

Nr 16 - zagroda holenderska w typie wzdłużnym złożona z drewnianego budynku mieszkalnego, krótkiej obory i jednoboiskowej stodoły usytuowana, po płn. stronie drogi w kierunku przeprawy; budynek mieszkalny wzniesiony na pocz. XIXw., remontowany w 1890 r., drewniany, zrębowy o węgłach przesłoniętych, na ceglanej podmurówce, z oszalowanym pionowo szczytem; plan dwutraktowy o zbliżonych traktach z czarną kuchnią pośrodku i sienią w formie litery L oddzielającą pięciodrzwiową ścianę z pomieszczeniami gospodarczymi oraz schodami na strych.; elewacja szczytowa 2 - osiowa, szczyt dwupoziomowy, w dolnej części okno ujęte ćwierćkolistymi świetlikami, w zwieńczeniu świetlik półkolisty; elewacja płd. 4 osiowa, z wejściem na 2 osi od wsch.

    
Piątkowski; Lipińska, t.III, poz. 59


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl