ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Żuławy
DRYLING
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Nowy Dwór, pow. nowodworski, woj. pomorskie

Do 1945 roku Dryllinge TK , Schrötter

Wieś założona w XVIII w. w późnej fazie osadnictwa.

Układ przestrzenny wsi - ulicówka przywałowa po płn. stronie Izbowej Łachy. Zabudowę tworzyło 5 gospodarstw.

Krajobraz kulturowy wsi zachowany szczątkowo, jedna zagroda holenderska w typie wzdłużnym, z murowanymi zabudowaniami z l. 30. XX, oraz drewniany dom z zagrody holenderskiej w typie wzdłużnym, z gospodarczymi budynkami współczesnymi; trzy nowe budynki o architekturze całkowicie obcej dla tradycji historycznej regionu

Nr 19 - budynek z dawnej zagrody holenderskiej w typie wzdłużnym, usytuowanej w osi wsch. - zach. we wsch. części zagrody, z pocz. XIX w. przebudowany w 1876 r. przez cieślę o inicjałach MP dla właściciela o inicjałach AD, drewniany, zrębowy o węgłach na rybi ogon, wtórnie oszalowany pionowo, szczyt słupowo - ryglowy, oszalowany pionowo; więźba dachowa krokwiowo jętkowa; układ wnętrza dwutraktowy, z szerszym traktem płd., z wielką izbą w płd. - wsch. narożniku, z czarną kuchnią w trakcie wielkiej izby; elewacja szczytowa 2 - osiowa, w szczycie na dole okno ujęte ćwierćkolistymi świetlikami, w zwieńczeniu świetlik półkolisty, elewacja frontowa dawniej5 osiowa, z wejściem na 2 osi od zach. Budynek w bardzo złym stanie.

    
Lipińska, t. III, poz. 236


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl