ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Żuławy
MIRÓWKO
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Ostaszewo, pow. nowodworski, woj. pomorskie

Do 1945 roku Mierauer Walde (Schrötter)

Wieś założona w 1364 r. w XVI w. osadnictwo holenderskie. W 1776 r. wzmiankowane nazwiska von Bergen, Penner, Reimer, Suckau, Westerwick. W 1820 r. razem z Murksendorf liczyła 42 mieszkańców w tym 31 mennonitów,

Układ przestrzenny wsi łańcuchówka przywałowa na terpach

W krajobraz kulturowy zatarty przez budoe drogi E-7; w 1986 r. stwierdzono istnienie ok. 4-5 reliktów historycznej zabudowy na zidentyfikowanych 10 siedliskach, obecnie nie natrafiono na zachowaną historyczną zabudowę.

Nr 36 - budynek mieszkalny z zagrody holenderskiej w typie wzdłużnym (stodoła rozebrana, obora oddzielona wysoką ścianą ogniową przemurowana), usytuowany w płn. części wsi, po wsch. stronie szczytowo, wybudowany w 1864 r., drewniany, zrębowy o węgłach na jaskółczy ogon przesłoniętych deską imitującą pilaster toskański, na kamienno - ceglanej podmurówce, o bogato profilowanej belce oczepu wysuniętej, wspartej na fantazyjnie zaciosanych belkach stropowych; więźba dachowa krokwiowo - dwujętkowa, dach kryty eternitem; w płd. połaci ryglowa wystawka; parter przebudowany, układ okien zniekształcony; szczyt zach. 4 osiowy, para okien ujęta wąskimi, zamkniętymi trójkątnie okienkami, powyżej półkolisty świetlik; elewacja płd. pierwotnie 6 - osiowa, z wejściem na 3 osi od wsch. z dekoracyjnymi drzwiami, facjata nad wejściem 2 osiowa.
Nr 34 - zagroda holenderska w typie wzdłużnym (stodoła rozebrana), nieco wyższa obora z pocz. XXw. oddzielona wysoką ścianą ogniową, usytuowany w środkowej części wsi, po wsch. stronie, szczytowo, dom wybudowany w 4 ćw. XIX w., drewniany, zrębowy o węgłach przesłoniętych deską imitującą pilaster toskański, na kamienno - ceglanej podmurówce, z oszalowaną pionowo ścianką kolankową i szczytem; więźba dachowa stolcowo - płatwiowa z zastrzałem, dach kryty eternitem; elewacja zach. 3 - osiowa, szczyt zach. 4 osiowy, para okien ujęta wąskimi, zamkniętymi trójkątnie okienkami, powyżej podwojona forma świetlików bocznych; elewacja płd. 6 - osiowa, z wejściem na 3 osi od wsch.
Nr 32 - budynek mieszkalny z dawnej zagrody holenderskiej (przylegle budynki gospodarcze rozebrane), usytuowany w środkowej części wsi, po wsch. stronie kalenicowo, wybudowany ok. 3 ćw. XIXw., drewniany, zrębowy o węgłach przesłoniętych deską imitującą pilaster toskański, część płn. omurowana, na ceglanej podmurówce; więźba dachowa krokwiowo - dwujętkowa, dach kryty częściowo holenderką, częściowo eternitem; elewacja płd. 3 - osiowa; szczyt na dole 2 osiowy, wyżej jedno okno; elewacja zach. pierwotnie 6 - osiowa, z wejściem na 3 osi od wsch.
Nr 14 - zespół gospodarczy z pocz. XX w. usytuowany w centrum wsi, po wsch. stronie drogi składający się z ceglanego domu oraz dwóch długich budynków gospodarsko - inwentarskich; budynek obory z częścią magazynową na piętrze ustawiony wzdłuż płn. strony podwórza, o ceglanych ścianach obwiedniach w drewnianej konstrukcji wewnętrznej; elewacja szczytowa 4 - osiowa, 2 poziomowa o oknach zamkniętych odcinkowo, z ceglanymi fryzami i kostkowym gzymsem wieńczącym z betonowymi plakierami przedstawiającymi sześcioramienne gwiazdy.
Nr 8 - zagroda holenderska w typie wzdłużnym (stodoła rozebrana), obora z pocz. XX w. oddzielona wysoką ścianą ogniową nieznacznie wyższa, usytuowany w płd. części wsi, po płd. stronie zakręcającej drogi, szczytowo, dom wybudowany ok. 3 ćw. XIX w., na ceglanej podmurówce, podmurówce drewniany, zrębowy o węgłach przesłoniętych deską imitującą pilaster toskański, ze ścianką kolankową i szczytem oszalowanymi pionowo; więźba dachowa stolcowo - płatwiowa z zastrzałem, dach kryty holenderką; elewacja płn. 3 osiowa, szczyt 4 osiowy, para okien ujęta węższymi o połowę oknami, powyżej okno zamknięte półkoliście, seski wiatrowe i pazur niegdyś połaczone dekoracyjną kratką; elewacja wsch. 6 - osiowa, z wejściem na 3 osi od płd. przesłoniętym drewnianym gankiem o resztkach dekoracji laubzeinowej.
Nr 27 - dom, wzniesiony ok. 1850 r. r. drewniany, zrębowy, z węgłami przesłoniętymi deską imitującą boniowanie, z szachulcowym podcieniem wspartym na 6 słupach i ściance ryglowej , plan 2,5 - traktowy, o traktach rozdzielonych korytarzem, z wejścim od podcienia, podwórza i od ściany szczytowej; budynek rozebrany.

    
, Lipińska, t. III, poz. 207; AG , FM


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl