ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Żuławy
MYSZEWKO
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie

Do 1945 roku Klein Mausdorf TK (Gotha, Endersch, Schrötter),

Wieś założona w 1332 r.w 1776 r.wzmiankowane nazwiska: Barg, Dick, Friesen, Giesbrecht, Hiebert, Kopp, Neufeld, Regehr, Reimer, Seiwatzki, Wiebe, Wiele, Wiens; w 1820 r. liczyła 206 mieszkańców, w tym 87 mennonitów

Układ przestrzenny wsi - ulicówka w osi wsch. - zach. oraz jednodworcza po zach. stronie drogi Rychnowo - Myszewo.; z 3 dużymi gospodarstwami po płn. stronie wsi i 3 na koloniach po zach. stronie.

Krajobraz kulturowy zachowany we względnie dobrym stanie, w l. 80 - tych zaobserwowano ok. 5 historycznie zabudowanych siedlisk spośród zidentyfikowanych 7; obecnie widoczne ślady6 zagród holenderskich, (tylko 4 posiadają budynki gospodarcze) zachowanych jest ok. 6 drewnianych domów, w tym dom podcieniowy z 1793 r. pozostałe z 3-4 ćw. XIXw. historyczne budynki ceglane wybudowane zostały na pocz. XXw. We wsch. części zachowana aleja jesionowa oraz czytelny układ rowów melioracyjnych i rozłóg pól.

Nr 15 - dom z dawnej zagrody holenderskiej, usytuowany we wsch. części wsi, po płn. stronie drogi, szczytowo, wzniesiony (przebudowany) w 4 cw. XIXw., na ceglanej podmurówce, zrębowy, z węgłami przesłoniętymi deskami, ścianka kolankowa i szczyty oszalowane pionowo; więźba dachowa stolcowo - płatwiowa z zastrzałem, dach ceramicznyz szeroką facjatą w połaci zach.; elewacja zach. 6 osiowa, z wejściem pomiędzy dwoma oknami na 4 osi od płd. osłoniętym przeszklonym gankiem, w ściance kolankowej nieosiowe, prostokątne okienka, facjata dwupoziomowa, na dole 2 - osiowa, wyżej 3 osiowa; elewacja płd. 3 osiowa, szczyt dwupoziomowy, na dole 4 -osiowy, wyżej 1-osiowy.
Nr 20 - dom usytuowany we wsch. części wsi, po płn. stronie drogi, złożony z dwóch części: - starszej z 1 ćw. XIXw. przedłużonej następnie o 2 osie w kierunku płn., będącej niegdyś częścią zagrody holenderskiej (budynki gospodarcze rozebrane) zbudowanej szczytowo, oraz dostawionego do niej prostopadle 1,5 kondygnacjowego skrzydła z 4 ćw. XIXw. obie części, na budynek o bogatej dekoracji laubzekinowej w szczytach i na ganku, obramieniach okien i drzwi, w złym stanie technicznym.
Nr 4 - dom podcieniowy wzniesiony w 1793 r. do 1945 r. własność Neufelda, usytuowany w płn. części wsi, po zach. stronie drogi, szczytowo; na ceglanej podmurówce, zrębowy, z węgłami przesłoniętymi deskami imitującymi boniowanie; od płd. głęboki ryglowy podcień wsparty na 6 drewnianych słupach kolumnach i ryglowych ściankach, od płn. współczesny ganek, szczyty oszalowane pionowo; zaciosane w bogaty profil belki stropowe dźwigają profilowany oczep, dach ceramiczny; plan dwutraktowy o nieznacznie szerszym trakcie płd., z wielką izbą w płd. - wsch. narożniku, czarną kuchnią w trakcie wielkiej izby, z dwudzielną sienią w formie litery L elewacja płd. 6 osiowa, z wejściem pomiędzy dwoma oknami na 4 osi od wsch. osłoniętym dwuosiowym podcieniem; elewacja wsch. 3 - osiowa, szczyt dwupoziomowy, na dole 4 - osiowy, para okien ujęta ćwierćkolistymi świetlikami, wyżej okno.

    
Stankiewicz, s. 535; Lipińska, t. III, poz. 164, AG, BF


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl