ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Żuławy
ORŁOWO
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie

Do 1945 roku Orloff TK (Endersch, Schrötter)

Wieś lokowana na prawie chełmińskim przez wielkiego mistrza Henryka Tusemera w 1349 r., wies liczya wówczas 48 włók, ok. 1550 sprowadzeni zostali tu osadnicy holenderscy wydzielona została z gruntów Orłowa wieś Ormowskie Pole, przy Orłowie pozostało 18 włók. W 1727 r. mieszkało tu 12 mennonitów,w 1772 - 13; w 1776 r. wzmiankowane nazwiska Dick, Fast, Haman, Lepp, Neufeld, Penner, Quiring, Reimer, Rigehr, Schultz, Suckau, Thiessen, Wieb; w 1820 r. na 145 mieszkanców 84 było wyznania mennonickiego; petycję z 1868 r. z Orłowa podpisali Aaron Claasen, kupiec J. Ran, Abraham Unger

Układ przestrzenny wsi -częściowo ulicówka w osi płn. - płd. na drodze z Lubieszewa do Nowego Dworu, częściowo kolonijna na terpach

Krajobraz kulturowy wsi w stanie zaniku, zatarty układ przestrzenny, historyczną zabudowę stanowią obecnie gotycki kościół p.w. Św. Jakuba, ok. 5-6 drewnianych domów z XIXw., dwie zagrody holenderskie, kilka murowanych budynków z pocz. XXw.; droga do Lubieszewa i wewnątrz wsi brukowane, z obsadą starodrzewu lipowego, przy domach zachowany starodrzew, cmentarz wokół kościoła całkowicie pozbawiony nagrobków, , czytelny rozłóg pól i siec kanałów melioracyjnych

Nr 1 - dom podcieniowy Corneliusa Janssona wzniesiony w 1802 r. przez Petera Loevena usytuowany na kolonii w płd. części wsi, na kamiennej podmurówce, zrębowy, z węgłami przesłoniętymi deskami od płd. głęboki ryglowy podcień wsparty na 8 kolumnach (4 w rzędzie czołowym) trawestujących porządek joński, od płn. niewielki ganek wsparty na 4 drewnianych słupach, szczyty oszalowane pionowo; więźba dachowa stolcowo - płatwiowa zabudowana w dolnej części, dach ceramiczny; plan dwutraktowy, o szerokim trakcie wsch., z wielką izbą w płd. - wsch. narożniku, czarną kuchnią w trakcie wielkiej izby, z rozdzielnymi sieniami - prostokątna podcieniową oraz zbliżoną do odwróconej litery Z gospodarczą, z zabudowanymi schodami w jej płn. - wsch. narożniku; elewacja płd. 7 osiowa, z wejściem pomiędzy dwoma oknami na 4 osi osłoniętym dwuosiowym podcieniem; zachowana bogata dekoracja głowic kolumn, wyciętych ostatków belek, portalu wejścia głównego, zachowane drzwi wejściowe i wewnętrzne, szafy ścienne; obiekt w trakcie remontu.
Nr 2 - dom podcieniowy wzniesiony w 1802 r. przez Petera Loevena dla Corneliusa Froese usytuowany na kolonii w płd. części wsi, po zach. stronie szosy, oddalony ok. 100 m, kalenicowo, na ceglanej podmurówce, drewniany, zrębowy, o narożnikach przesłoniętych deskami imitującymi pilaster toskański, z oszalowanymi pionowo szczytami; od wsch. ryglowa wystawka wsparta na 4 czołowych i 6 bocznych stylizowanych kolumnach jońskich; plan dwutraktowy, o zbliżonych wielkością traktach, z wielką izbą w płd. - wsch. narożniku, czarną kuchnią pośrodku, rozdzielnymi sieniami - prostokątną podcieniową i w formie litery L gospodarczą odgradzającymi pokój letni i pomieszczenia gospodarcze w płn. części domu. Budynek o bardzo bogatym detalu architektonicznym -dekoracja podcienia kolumny, gzymsy, stolarka drzwiowa, naszczytniki, wewnątrz zachowane szafy ścienne.
W obejściu drewniany spichlerz - wozownia.
Nr 17 (27) - budynek mieszkalny z zagrody holenderskiej (budynki gospodarcze cęsciowo rozebrane) wzniesiony w 3 ćw. XIXw. przebudowany w 1910 r. usytuowany w płd. części wsi, po zach. stronie szczytowo, drewniany, parterowy z niską ścianką kolankową, na kamiennej podmurówce, zrębowy z węgłami przesłoniętymi deską imitującą pilaster toskański, szczyt oszalowany pionowo, od płd. niewielka ryglowa wystawka wsparta na 4 słupach, obecnie z zabudowanym podcieniem, więźba dachowa stolcowo - płatwiowa z zastrzałem, dach kryty eternitem; plan dwutraktowy, z wielką izba w płd. - wsch. narożniku, czarną kuchnią pośrodku, o dwóch sieniach oddzielających gospodarczą część zachodnią; elewacja szczytowa 4 - osiowa, szczyt na dole 4 osiowy, para okien ujęta wąskimi okienkami zamkniętymi odcinkowo, powyżej zdwojona forma bocznych okienek, w zwieńczeniu między deskami wiatrowymi rozpięta dekoracja laubzekinowa, elewacja płd. 7 osiowa, z 2 osiową wystawką nad podcieniem przed wejściem na 3 - 5 osi od zach. W obejściu zachowany drewniany spichlerz.
Nr 12 (19) - budynek mieszkalny z zagrody holenderskiej (budynki gospodarcze rozebrane) usytuowany w środkowej części wsi, po zach. stronie do drogi kalenicowo wzniesiony ok. poł. XIX w. na ceglanej podmurówce, drewniany, zrębowy o węgłach przesłoniętych deską imitującą pilaster toskański; szczyt oszalowany pionowo, dach kryty dachówką holenderką; elewacja szczytowa 3 - osiowa, szczyt dwupoziomowy, na dole 4 - osiowy - para szerszych okien ujęta dwoma mniejszymi, wyżej przeszklony, zamknięty odcinkowo prostokątny świetlik; elewacja wsch. 4 osiowa, z wejściem na osi płn. zachowane dekoracyjne elementy budynku, profilowany, wysunięty, wsparty na zaciosanych belkach oczep, płycinowo - ramowe okiennice, dwuskrzydłowe drzwi wejściowe.
Nr 28 budynek mieszkalny z zagrody holenderskiej w typie wzdłużnym (budynki gospodarcze rozebrane) usytuowany na kolonii płd. - zach. wzniesiony ok. 1890 r. na ceglanej podmurówce, drewniany, zrębowy o węgłach przesłoniętych deską imitującą pilaster toskański; szczyt i ścianka kolankowa oszalowany pionowo, wieżba dachowa stolcowo - płatwiowa z zastrzałem; dach kryty dachówką holenderką; plan o zbliżonych traktach, z wielką izbą w płd. - zach. narożniku, czarną kuchnią pośrodku oraz dwudzielną sienią w formie litery L; elewacja szczytowa 3 - osiowa, szczyt dwupoziomowy, na dole 4 - osiowy - para szerszych okien ujęta dwoma świetlikami zamkniętymi trójkątnie, powyżej podwójny świetlik; elewacja frontowa 6 osiowa, z wejściem na 3 osi od płn.
Nr 30/31 budynek mieszkalny z zagrody holenderskiej w typie wzdłużnym (budynki gospodarcze rozebrane) usytuowany na kolonii płd. - zach. wzniesiony ok. 1890 r. na ceglanej podmurówce, drewniany, zrębowy o węgłach przesłoniętych deską imitującą pilaster toskański; szczyt i ścianka kolankowa oszalowany pionowo, wieżba dachowa stolcowo - płatwiowa z zastrzałem; dach kryty dachówką holenderką; plan o zbliżonych traktach, z wielką izbą w płd. - zach. narożniku, czarną kuchnią pośrodku oraz sienią przelotową w formie litery L połączoną otwartym korytarzem z oborą; elewacja szczytowa 3 - osiowa, szczyt dwupoziomowy, na dole 4 - osiowy - para szerszych okien ujęta dwoma ćwierćkolistymi świetlikami, powyżej świetlik półkolisty; elewacja frontowa 6 osiowa, z wejściem na 3 osi od płn.
Nr 33 - dom podcieniowy Jakuba Schulte wzniesiony w 1798 r. przez Gerhardta Hildebranta zblokowany w zagrodzie holenderskiej (budynki gospodarcze wymienione), spalony w 1957 r., odbudowany na pocz. l. 60 - tych; oddzielony wysoką ścianą ogniową, usytuowany na kolonii w płd. części wsi, zrębowy, z węgłami przesłoniętymi deskami od zach. głęboki ryglowy podcień wsparty na 6 słupach i ściankach ryglowych, szczyt domu i wystawki oszalowane pionowo; plan dwutraktowy, o szerokim trakcie wsch., z wtórnie przedzieloną wielką izbą w płd. - wsch. narożniku, czarną kuchnią w trakcie wielkiej izby, z sienią zbliżoną do litery Z, mieszczącą schody do piwnicy i na poddasze przy drzwiach podwórzowych; elewacja wsch. 6 osiowa, z wejściem pomiędzy dwoma oknami na 3 osi z dwuokienną wystawką nad 6 - słupowym podcieniem.
Nr 37/38 budynek mieszkalny z zagrody holenderskiej w typie wzdłużnym(budynki gospodarcze częściowo rozebrane) usytuowany na płd. - zach. kolonii, wzniesiony w k. XVIII w. na ceglanej podmurówce, drewniany, zrębowy o węgłach przesłoniętych deską imitującą pilaster toskański; szczyt oszalowany pionowo, dach kryty dachówką holenderką, z podcieniem połaciowym od zach.; plan dwutraktowy, o zbliżonej szerokości traktów, z wielką więźbą w płd. - wsch. narożniku oraz rozdzielnymi sieniami - prostokątną reprezentacyjną i w gospodarczą połączoną tunelem z oborą; elewacja szczytowa 3 - osiowa, szczyt dwupoziomowy, na dole 3 - osiowy, wyżej 1 okno; elewacja frontowa 6 - osiowa; w obejściu drewniany spichlerz.
Na cmentarzu przykościelnym znajdują się połamane resztki nagrobków mennonickich, m.in. Joanna Fasta,

    
Schmid, s. 241-245; ME, t. III, s. 309, Lipińska t. III, poz. 67; AG IV; MP, BF.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl