ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Żuławy
PIOTROWO
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie

Do 1945 roku Pletzendorf, Peterhagenfeld (Endersch, Schrötter)

Wieś powstała zapewne współcześnie ze wsią Gozdawa, po wycięciu lasu należącego do Nowego Miasta w Elblągu, po 1703 roku, obecnie obejmująca także część płn. gruntów Kmiecina. Ze wsch. części wsi Piotrowo wydzielona została w k. XXw. wieś Starocin.

Układ przestrzenny wsi - jednodworcza na terpach, po płn. stronie drogi z Marzęcina do Nowego Dworu, oraz po obu stronach drogi biegnącej groblą od Nowego Dworu do Starocina.

Krajobraz kulturowy wsi zachowany fragmentarycznie, część wsi znalazła się w obrębie wsi Starocin, czytelny układ przestrzenny, z siedliskami na terpach, w porównaniu do oznaczeń na mapie z 1910 r. większość zabudowy zniknęła, zachowanych ok. 5 zagród holenderskich w typie wzdłużnym.

Nr 6 - zagroda holenderska w typie wzdłużnym usytuowana w płn. części wsi, na kolonii pomiędzy drogami do Marzęcina i do Starocina, kalenicowo, z domem oddzielonym od części gospodarczej wysoką ścianą ogniową od wsch.; dom wybudowany ok. poł. XIXw. zrębowy, z węgłami przesłoniętymi deskami imitującymi pilaster toskański, o szczycie oszalowanym pionowo; eternitowym pokryciu dachu; w płd. - zach. części podwórza drewniany spichlerz -m wozówka

    
AG.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl