ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Żuławy
PODWALE
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Ostaszewo, pow. nowodworski, woj. pomorskie

Do 1945 roku Schönberger Fahre, TK (Schrötter), Fahr (Gotha), Schönbergsche Fehr (Endersch)

Dawna przeprawa przez Wisłę oraz karczma, wzmiankowana w 1478 r. W 1634 właścicielem karczmy był Simon Dieck, po jego Isebrand Wiebe, który wzniósł tu nowe zabudowania. W 1776 r. wymieniony był z Podwala Peter van Roy; w 1820 r. wieś liczyła 95 mieszkańców, w tym 3 mennonitów.

Układ przestrzenny wsi rzędówka przywałowa, w części wsch. częściowo rzędówka bagienna

Krajobraz kulturowy wsi zachowany fragmentarycznie, rozpoznawalny układ przestrzenny, w części przywałowej zabudowa przekształcona i fragmentaryczna; wkraczająca nowa zabudowa wzdłuż drogi do Ostaszewa doprowadza do zlania się obu miejscowości w jedną;; zabudowę historyczną tworzą, 3 drewniane domy z k. XIXw., budynki ceglane z k. XIXw. i 1 ćw. XXw., nie zachował się dom i gospoda.

Nr 44 - dom z zagrody holenderskiej (budynki gospodarcze rozebrane) usytuowany we wsch. części wsi, po płn. stronie drogi, szczytowo, dom wybudowany w 1 ćw. XX w., na ceglanej podmurówce, drewniany, zrębowy o węgłach przesłoniętych deską, częściowo poziomo, w dolnej partii ścian pionowo z oszalowanym pionowo szczytem; więźba dachowa stolcowo - płatwiowa, dach kryty eternitem, elewacja wsch. 3 - osiowa, elewacja płd. 5 osiowa, z 3 - osiowym gankiem pośrodku, szczyt 4 - osiowy - para okien ujęta małymi, prostokątnymi, mniejszymi okienkami, w zwieńczeniu dekoracyjna kratka.
Nr 2 - dom z zagrody holenderskiej (budynki gospodarcze rozebrane) usytuowany we wsch. części wsi, po płd. stronie drogi, kalenicowo, wybudowany w 1868 r.; drewniany, zrębowy o węgłach przesłoniętych deską, częściowo omurowany, na ceglanej podmurówce, z oszalowanym pionowo szczytem; więźba dachowa stolcowo - płatwiowa, dach kryty eternitem z ryglową facjatą w połaci płn.; plan dwutraktowy, o szerokim trakcie płn. z wielką izbą w płn. - wsch. narożniku, czarną kuchnią w trakcie wielkiej izby, dwudzielną sienią w formie litery L oddzielającą częśc gospodarczą, z rzędem 4 drzwi w sieni gospodarczej; elewacja szczytowa - wsch. 3 - osiowa, szczyt 4 osiowy,: - para okien ujęta świetlikami zamkniętymi odcinkowo, wyżej podwojona forma świetlika; elewacja płn. 6 - osiowa, z wejściem przesłoniętym współczesną werandą na 4 osi od wsch, . z dwuosiową facjatą nad wejściem.

    
Schmid, s.281-282; AG,


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl