ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Mazowsze
HOLENDRY BARANOWSKIE
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Baranów, pow. grodziski, woj. mazowieckie

(Baranów holendry - Tabella - 1827, Hol. Baranowskie - Mapa Kwatermistrzostwa - 1830)

Informacje o osiedleniu się Holendrów w Baranowie i okolicy (Holendrach Baranowskich) pochodzą z literatury i archiwaliów. Koloniści osadzeni zostali w 1645 r. na mocy kontraktu (uznanego przez króla Władysława IV w Metryce Koronnej pod datą 9 czerwca 1645 r.), zawartego pomiędzy Hieronimem Radziejowskim a Holendrami. Uzyskali oni możliwość osiedlenia się we wsiach: Baranów, Jaktorów, Kaski i Szczawinek, uzyskali 6 lat "wolnizny", 100 włók nieużytków i lasów pod uprawę, mieli płacić czynsz w wysokości 30 florenów od włóki.

W 1882 r. we wsi mieszkało 856 włościan.

Wieś rzędowa położona na południowy zachód od Baranowa. Wieś całkowicie przekształcona, bez świadectw pobytu osadników holenderskich.


    
AGAD, ASK, nr LVI, s. 4, II. f. 28;
I. Baranowski, Wsie holenderskie na ziemiach polskich, "Przegląd Historyczny", t. 19, 1915;
SGKP, t. III, 1882, s. 100.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl