ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Żuławy
RYBINA
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Stegna, pow. nowodworski, woj. pomorskie

Do 1945 roku Fischerbabke (Endersch, Schrötter)

Wieś założona w 1600 r. (1626) przez kolonistów "holenderskich".

Układ przestrzenny wsi - częściowo wielodrożna, częściowokolonijna i przywałowa na terpach.

Krajobraz kulturowy zachowany szczątkowo, zatarty układ przestrzenny i pierwotny układ siedlisk, w l. 80 - tych XXw. 10 siedlisk z dawną zabudową, obecnie zachowanych ok. 8 pozostałości dawnych zagród holenderskich w różnym stopniu przekształcenia, najczęściej z wymianą budynków gospodarczych, z 4 domami drewnianymi z XIXw., budynki murowane z k. XIXw. i pocz. XXw., zachowany w złym stanie murowany dom z 2 poł. XVIII w., przy drodze do Sztutowa istnieje w zagrodzie holenderskiej dom podcieniowy; funkcjonują trzy zwodzone, stalowe mosty - dwa drogowe i jeden kolejowy; intensywna współczesna zabudowa.

Zagroda holenderska w typie wzdłużnym usytuowana w zach. części wsi po płn. stronie drogi, kalenicowo, (nowa obora oddzielona ścianą ogniową), budynek mieszkalny, wybudowany ok. poł. XIXw., drewniany, zrębowy, z węgłami przesłoniętymi deską; szczyt oszalowany pionowo, dach kryty dachówką holenderką; elewacja szczytowa 3 - osiowa, szczyt dwupoziomowy, w dolnej części 4 osiowy, para okien ujęta dwoma, prostokątnymi świetlikami zamkniętymi odcinkowo, wyżej podwojona forma świetlika; elewacja płd. 5 osiowa, z wejściem pośrodku.
Nr 16 - dom z zagrody holenderskiej w typie kątowym usytuowany przy rozjeździe lokalnych dróg, po zach. stronie drogi prowadzącej do Stegny, kalenicowo, z wysoką ściana ogniową (budynki gospodarcze współczesne), wybudowany ok. poł. XIXw., na kamiennej podmurówce, drewniany, zrębowy, oszalowany pionowo, z ryglową wystawka we wsch. połaci dachu, dach kryty holenderką; plan dwutraktowy, z wielką izbą w płd. - wsch. narożniku, czarną kuchnią w trakcie wielkiej izby, sienią w formie litery L oddzielającą pomieszczenia przy ścianie płn.; elewacja szczytowa 3 - osiowa, szczyt 4 osiowy, para okien ujęta prostokątnymi świetlikami, powyżej półkolisty swietlik; elewacja wsch. 6 - osiowa, z na 3 osi od płn.
Nr 65 - zagroda holenderska w typie wzdłużnym usytuowana we wsch. części wsi po płn. stronie drogi do Sztutowa, kalenicowo, (budynki gospodarcze przebudowane oddzielona ścianą ogniową), budynek mieszkalny, wybudowany w 1 ćw. XIXw. z dostawionym później podcieniem, do 1945 r. własność Waltera Essau, drewniany, zrębowy, z węgłami przesłoniętymi deską imitującymi boniowanie; zrębowa wystawka wsparta na 4 toskańskich kolumnach; szczyt oszalowany pionowo, dach kryty dachówką holenderką; budynek wzniesiony na prostokątnym, dwutraktowym planie, o nieznacznie szerszym trakcie płd. z wielką izbą w płd. - zach. narożniku, czarną kuchnią pośrodku, z dwudzielną sienia e formie litery L. Sień podcieniowa ze schodami na poddasze wtórnie przedzielona, sień gospodarcza szeroka, z rzędem 4 drzwi na ścianie wsch. od płd. płytki podcień; elewacja szczytowa 3 - osiowa, szczyt 3 - osiowy; elewacja płd.. 6 osiowa, z wejściem na 3 osi od wsch., z podcieniem pośrodku przesuniętym w stosunku do okna na 2 osi wsch.
Dom z zagrody holenderskiej prawdopodobnie w typie kątowym usytuowany we wsch. części wsi, przy wale Szkarpowy, kalenicowo do wału (budynki gospodarcze rozebrane), wybudowany ok. poł. XIXw., drewniany, oszalowany pionowo; dach kryty dachówką zakładkową; elewacja szczytowa 2 - osiowa, szczyt 2 poziomowy, w dolnej części 3 - osiowy, para okien i od płd. wąski świetlik, wyżej świetlik; elewacja płn. 5 - osiowa, z wejściem na 2 osi od wsch.

    
Lipińska, t. III, poz.249.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl