ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Żuławy
STEGIENKA
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Stegna, pow. nowodworski, woj. pomorskie

Do 1945 roku Steegenwerder (Schrötter) na mapie Enderscha wieś nie oznaczona lecz obszar pomiędzy Szkarpawą a Mierzeją nosi nazwę Gross Stegner Werder

Wieś założona w 1650 przez osadników holenderskich; nazwa obejmująca pierwotnie majątek Junkertroylhof, Ziesewald i Steegnerwerder; Stegnerwerder powstała z wyodrębnienia ze struktury kolonii wsi Jurkertroyl zabudowy przy skrzyżowaniu lokalnych dróg i kanałów Presper See i Shadelake oraz dwóch dużych gospodarstw kolonijnych przy drodze do Ziesewald. W 1820 r. pośród 172 mieszkańców żyło 9 mennonitów.

Układ przestrzenny wsi - łańcuchówka przywałowa na terpach,.

Krajobraz kulturowy zachowany częściowo, w latach 80 - tych na 9 siedliskach znajdowała się historyczna zabudowa, obecnie część budynków uległa wymianie na nowe, część gospodarcza uległa rozebraniu; zachowany nadal czytelny układ rowów melioracyjnych i polderów, zachowane zagrody holenderskie nr 8, 11, drewniany dom nr 9, 4murowane odmy oraz dwór.

Nr 8 - zagroda holenderska w typie wzdłużnym (być może niegdyś kątowym) usytuowana we wsch. części wsi po płn. stronie drogi, kalenicowo, (długa obora oddzielona wysoką ścianą ogniową częściowo na parterze murowana, we wsch. partii zachowała konstrukcję słupowo - ryglową, oszalowaną pionowo, wewnątrz przebudowana; stodoła rozebrana), budynek mieszkalny wybudowany w 1870 r.na ceglanych fundamentach, drewniany, zrębowy, z węgłami przesłoniętymi deską imitującą pilaster toskański; szczyt oszalowany pionowo, z drewnianą facjatą w płd. połaci ceramicznego dachu; przed wejściem od płd. drewniany ganek; elewacja szczytowa 3 - osiowa, szczyt dwupoziomowy, w dolnej części 4 - osiowa, para okien ujęta prostokątnymi świetlikami zamkniętymi odcinkowo, wyżej półkolisty świetlik; elewacja płd. 5 osiowa, z wejściem na 2 osi od wsch. przesłoniętym gankiem; facjata 3 osiowa, nad oknami data oraz niewielkie, prostokątne okienko; po płn. stronie ceglany budynek gospodarczy, w płd. wsch. części podwórza drewniana wozownia - spichlerz;.

    
Penner, s. 35; Lipińska, t. III, poz.252; AG.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl