ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Żuławy
STOBNA
Poprzednia miejscowość Previous village
Objaśnienia
Mapa powiatu

gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie

Do 1945 roku Stuba (Endersch, Schrötter) Stobe (Gotha).

Wieś słowiańsko pruska wzmiankowana w 1293 r, (Stupa), lokowana w 1353 r.W 1820 r. liczyła 320 mieszkańców, w tym 9 mennonitów;.

Układ przestrzenny wsi - ulicówka wodna zabudowana po obu stronach rzeki Izbowej Łachy, na zach. brzegu w płd. części przeważają szczytowe względem rzeki ustawienia domów, z gospodarstwami od zach. po płn. stronie drogi domy w zagrodach ustawione są wzdłużnie do wody, z częścią gospodarczą zasadniczo od płn.

Krajobraz kulturowy wsi zachowany dobrze, zachowany układ siedlisk i gospodarstw, współczesne budynki gospodarcze powtarzają układ historycznych zagród typu kątowego i wzdłużnego; po płn. stronie 6 zagród w typie kątowym, 4 wzdłużnym, 2 krzyżowym, po płd. stronie rzeki 2 kątowe, 3 wzdłużne, zachowane w większości historyczne budynki mieszkalne 10 drewnianych, w tym 7 wtórnie omurowanych, 4 murowane, jedna cała zagroda w układzie wzdłużnym ceglana, z pocz. XXw. oraz budynek dawnej szkoły z pocz. XXw. współczesnych domów niewiele; zachowane 4 drewniane, niewielkie spichlerze, jeden murowany. W dobrym stanie znajdują sie brukowane nawierzchnie dróg oraz tradycyjna obsada wierzbowa; po płn. i płd. stronie wsi zachowany czytelny układ rowów melioracyjnych i rozłóg pól

Nr 12 - budynek z dawnej zagrody holenderskiej (obora i stodoła rozebrane) usytuowanej w zach. części wsi, po płn. stronie rzeki, szczytowo, wzniesiony w 2 ćw. XIXw., drewniany, zrębowy, o węgłach przesłoniętych deską, se szczytem płd. ryglowym, oszalowanym pionowo, płn. murowaną ścianą ogniową; elewacja szczytowa 3 - osiowa, w szczycie w dolnej partii para okien ujęta wąskimi, prostokątnymi, zamkniętymi półkoliście okienkami, w górnej partii para takich samych okienek; elewacja wsch. 6 - osiowa, z wejściem ujętym dwoma oknami na 3 osi od płn. zachowane płycinowo - ramowe okiennice, dekoracyjnie zaciosane końcówki belek stropowych wspierających oczep.
Nr 16 - zagroda holenderska w typie winkelhoff usytuowana w zach. części wsi, po płn. stronie rzeki, szczytowo, budynki gospodarcze wymienione, zachowany budynek mieszkalny wzniesiony w 1 ćw. XIXw., drewniany, zrębowy, o węgłach przesłoniętych deską imitującą pilaster toskański, ze szczytem płd. ryglowym, oszalowanym pionowo, nakryty wysokim dachem ceramicznym; elewacja szczytowa 3 - osiowa, w szczycie w dolnej partii para okien, w górnej półkolisty świetlik; elewacja zach. 6 - osiowa, z wejściem ujętym dwoma oknami na 3 osi od płn. zachowane ościeżnicowe, 6 kwaterowe okna, płycinowo - ramowe okiennice, dekoracyjnie obramienia okien.
Nr 25 - budynek z dawnej zagrody holenderskiej usytuowanej w zach. części wsi, po płd. stronie rzeki, szczytowo, wzniesiony w 2 ćw. XIX w., drewniany, zrębowy, oszalowany pionowo; elewacja szczytowa 3 - osiowa, w szczycie w dolnej partii para okien ujęta wąskimi, prostokątnymi, zamkniętymi półkoliście okienkami, w górnej partii para takich samych okienek; elewacja wsch. 6 - osiowa, z wejściem ujętym dwoma oknami na 2 osi od płd. zachowane płycinowo - ramowe okiennice, dekoracyjnie zaciosane końcówki belek stropowych wspierających oczep.

    
Lipińska t. III, poz. 178; AG .


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl