ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Ziemia Kwidzyńska
Benowo
Poprzednia miejscowość Previous village
Mapa powiatu

gm. Ryjewo, pow. kwidzyński, woj. pomorskie

(Do 1945 roku Schulzenwise; Böhnhof)

W okresie panowania zakonu krzyżackiego w osadzie znajdował się folwark zakonny oraz urząd leśny – wymieniane w 2 poł. XIV w. Była to prawdopodobnie również wieś gburska - wymieniany był w niej sołtys. Duże zniszczenia spowodowała zapewne wojna trzynastoletnia, stąd w poł. XVI w. we wsi znajdowali się jedynie ogrodnicy, budnik i karczma. Wymieniane były również 2 spichlerze zamkowe. W tym samym stuleciu określana również jako pustki. Od 2 poł. XVI w. teren ten wchodził w skład powiatu sztumskiego województwa malborskiego. Osada mocno zniszczona musiała zostać również podczas wojen szwedzkich, gdyż w 1664 r. zamieszkiwało ją tylko dwóch ogrodników: Michał Kuta i Stach Spit. W XVII w. połączyła się z osadą Tralewo. Obecnie częścią wsi jest również osada Schulzenwise, wzmiankowana w 1380 r. jako pastwiska dzierżawione sołtysom wsi z wysoczyzny sztumskiej. W okresie zaboru pruskiego wieś wchodził w skład powiatu sztumskiego Rejencji Kwidzyńskiej.

Wieś usytuowana na prawym brzegu Wisły, w północnej części niziny kwidzyńskiej, ok. 8 km na południowy-zachód od Sztumu. Wieś Benowo o prawdopodobnie pierwotnym układzie ulicówki. Osada Schulzenwise o układzie rzędówki.

Krajobraz kulturowy zachowany w dobrym stanie. Czytelny i niezmieniony układ siedliska, pól i dróg. Zachowane rowy odwadniające dzielące pola oraz częściowo zadrzewienia śródpolne.

Do zabytków wsi należy kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Zwiastowania NMP z lat 80. XIX w., oraz liczna zabudowa murowana z przełomu XIX/XX w.

    
SGKP, t. 1, s. 133; B. Schmid, Die Bau–und Kunstdenkmäler der Prowinz Westpreussen, Bd. 3, H. 13, Kreis Stuhm, Danzig 1909,s. 324; Opis królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664, wyd. J. Paczkowski, Fontes 32, TNT, Toruń 1938, s. 142; Lustracja województwa pomorskiego 1565, wyd. S. Choszowski, Gdańsk 1961, s. 80; Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1570, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1962, s. 65.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl