ENGLISH VERSIONStart | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Katalog obiektów --> Ziemia Kwidzyńska
Borowy Młyn
Poprzednia miejscowość Previous village
Mapa powiatu

gm. Ryjewo, pow. kwidzyński, woj. pomorskie

Do 1945 roku Ziegelscheune, Hammerkrug, Heidemühl, Schinkenland, Jesuitenhof)

Informacje o młynie pojawiają się 1419 r. Wymieniany jest również w 1664 r. W XIX w. zbudowano tam śluzę i staw. W okresie tym młyn był w posiadaniu: Gottfrieda Schneider, Karla Bod oraz braci Otto i Augusta Müller. W obecny skład wsi wchodzą również osady: Ziegelscheune; Hammerkrug – w której to znajdować się miała odlewnia kul działowych z lat 1579-81 podczas wojen Batorego z Moskwą. Osada Jesuiterhof nadana została jezuitom w XVII w. przez starostę sztumskiego Jana Karasińskiego. Na pocz. XX w. majątek ten znajdował się w rękach rodziny Krzemińskich. Osada Schinkenland wydzierżawiona została w poł. XVIII w. przez starościnę sztumską Teklę Bielińską menonitom: Jacob Nickel, Hendrich i Cornelius Penner na okres 50 lat. W okresie od poł. XVI do k. XVIII w. miejscowości te wchodziły w skład powiatu sztumskiego województwa malborskiego, w okresie pruskim natomiast również wchodziły w skład powiatu sztumskiego Rejencji Kwidzyńskiej. Pod koniec XIX w. określana jako folwark i kolonia z 13 domami, 108 mieszkańcami ( w tym 102 katolików), przynależna parafii Pestlin.

Wieś położona na prawym brzegu Wisły, w północno-zachodniej części niziny kwidzyńskiej. Ok. 15 km ma południowy –zachód od Sztumu. Obecna osada złożona z 5 niezależnych w XIX w. wsi. Ziegelscheune posiadała układ ulicówki, Schinkenland rzędówki, Jesuitenhof była założeniem folwarcznym, Hammerkrug jako kolonia oraz Heidemühl jako kolonia przemysłowa.

Tradycyjny krajobraz kulturowy właściwie nie zachowany, obecnie nie można rozróżnić poszczególnych układów osad, poza siedliskiem rzędówki na miejscu Schinkenland.

    
SGKP, t. 1, s. 323; Opis królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664, wyd. J. Paczkowski, Fontes 32, TNT, Toruń 1938, s. 143; Wiebe H., Das Siedlunkswerk niederländischer Mennoniten im Weichseltal zwischen Fordon und Weissenberg bis zum Ausgang des 18.Jahrhunderts, Marburg 1952, s. 41; E. Wernicke, Kreis Marienwerder. Aus der Geschichte des Landkreises bis zum 19. Jahrhundert, Hamburg 1979, s. 210.


Start | Wprowadzenie | Ściągnij e-book | Konferencja 2001 | Podziękowania | Nota prawna | Kontakt
Artykuły: Polska | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartawicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl