POLISH VERSIONHome | Introduction | Download e-book | Conference 2001 | Special thanks | The note of law | Contact
Articles: Poland | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartowicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska
Dutch villages --> Ziemia Kwidzyńska
Jarzębina
Następna miejscowość Next village
Map of district

gm. Ryjewo, pow. kwidzyński, woj. pomorskie

(Do 1945 roku Schulwise)

The village area was part of the poviat of Tczew, Pomeranian voivodship, as a royal property. The first mention of the village comes from 1624, where it was described as a colony. In 1624, due to floods, it was mentioned as a pasture, to which one couldn't even bring cattle. It was settled with Mennonites in the 18th century. Inhabitants mentioned in 1748 included: Martin Zimen, Wilhelm Unrau, Hendrich Gertzen, Heinrich Frantzen, Tobias Ecker and Martin Simon. In the Prussian period, it was part of the poviat of Kwidzyn in the Kwidzyn Regency.

A village arranged in a row, situated on the right bank of the Vistula, in the northern part of the Kwidzyn lowlands, about 15 km north-west of Kwidzyn.

The cultural landscape preserved in a good condition, a clear dispersed layout of settlements and fields cut through with ditches.
The relic of the village is a wooden homestead dated back to the end of the 19th century.

    
Opis królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664, wyd. J. Paczkowski, Fontes 32, TNT, Toruń 1938, s. 39; H. Wiebe, Das Siedlunkswerk niederländischer Mennoniten im Weichseltal zwischen Fordon und Weissenberg bis zum Ausgang des 18.Jahrhunderts, Marburg 1952, s. 39; J. Stankiewicz, Zabytki budownictwa i architektury na Żuławach, „Rocznik Gdański”, t. 15-16, 1956–1957, s. 530; M. Kerner-Żuralska, Materiały do dziejów osadnictwa Pomezanii [w:] „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 2, 1964, s. 166; Lustracja województw Prus Królewskich 1624, z fragmentami lustracji 1615 r., wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1967, s. 145; K. Mikulski, Osadnictwo wiejskie woj. Pomorskiego od poł XVI do końca XVII wieku, Rocznik TNT, R. 86, Toruń 1994, z. 2, s.179; Lustracja województw Prus Królewskich 1765, Fontes 92, TNT, wyd. J. Dygała, t. 1, Toruń 2003, cz. 2, s. 116. Strony internetowe: http://kwidzynopedia.pl/index.php/Jarz%C4%99bina, 04.08.2009


Home | Introduction | Download e-book | Conference 2001 | Special thanks | The note of law | Contact
Articles: Poland | Małopolska | Mazowsze | Ziemia Łęczycka | Żuławy | Nizina Sartowicko-Nowska | Ziemia Kwidzyńska | Ziemia Walichnowska | Ziemia Sieradzka | Ziemia Wieluńska

Copyright 2005 © jerzyszalygin@wp.pl